E-pošta

Nastavitev e-pošte

Element menija

Opis

Primarni prehod SMTP

Vnesite naslov IP ali ime gostitelja primarnega strežnika SMTP za pošiljanje e-pošte.

Vrata primarnega prehoda SMTP

1–65.535 (25*)

Vnesite številko vrat primarnega strežnika SMTP.

Sekundarni prehod SMTP

Vnesite naslov IP strežnika ali ime gostitelja sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.

Vrata sekundarnega prehoda SMTP

1–65.535 (25*)

Vnesite številko vrat sekundarnega ali pomožnega strežnika SMTP.

Časovna omejitev SMTP

5–30 sekund (30*)

Nastavite časovno omejitev za tiskalnik, če se strežnik SMTP ne odzove.

Naslov za odgovor

Določite naslov za odgovor v e-pošti.

Vedno uporabi privzeti naslov za odgovor SMTP

Vklop

Izklop*

Vedno uporabite privzeti naslov za odgovor v strežniku SMTP.

Uporabi SSL/TLS

Onemogočeno*

Dogovori

Zahtevano

Določite, ali naj se e-pošta pošlje prek šifrirane povezave.

Zahtevaj zaupanja vredno potrdilo

Vklop*

Izklop

Zahtevajte zaupanja vredno potrdilo za dostop do strežnika SMTP.

Preverjanje pristnosti strežnika SMTP

Preverjanje pristnosti ni potrebno*

Prijava/navadno

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Nastavite vrsto preverjanja pristnosti za strežnik SMTP.

Elektronska pošta, ki jo je poslala naprava

Brez*

Uporabi poverilnice naprave SMTP

Določite, ali naj bodo za elektronsko pošto, ki jo je poslala naprava, zahtevane poverilnice.

ID uporabnika naprave

Določite ID in geslo uporabnika za povezavo s strežnikom SMTP.

Geslo naprave
Domena NTLM

Določite ime domene za varnostni protokol NTLM.


Privzete nastavitve za e-pošto

Element menija

Opis

Zadeva

Določite zadevo in sporočilo e-pošte.

Sporočilo
Ime datoteke

Poimenujte datoteko za optično prebrano sliko.

Oblika

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.

Nastavitve za PDF

Različica PDF

1.3

1.4

1.5*

1.6

1.7

Arhivska različica

A-1a*

A-1b

Varno

Izklop*

Vklop

Arhivsko (PDF/A)

Izklop*

Vklop

Nastavite obliko PDF optično prebrane slike.

Opomba: Možnosti Arhivska različica in Arhivsko (PDF/A) sta na voljo samo, če je Različica PDF nastavljena na 1.4.

Vrsta vsebine

Besedilo

Besedilo/fotografija*

Fotografija

Grafike

Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.

Barvno

Črno-belo

Sivo

Barvno*

Samodejno

Določite barvo pri optičnem branju slike.

Ločljivost

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Nastavite ločljivost optično prebrane slike.

Temnost

1–9 (5*)

Prilagodite temnost optično prebrane slike.

Usmerjenost

Pokončno*

Ležeče

Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Velikost izvirnika

[Seznam velikosti papirja]

Nastavite velikost papirja izvirnika.

Opomba: Možnost Različne velikosti je privzeta tovarniška nastavitev.

Strani

Izklop*

Krajši rob

Daljši rob

Določite usmerjenost izvirnika pri optičnem branju obeh strani dokumenta.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.


Napredna obdelava slik

Element menija

Opis

Ravnovesje barv

Cijan – rdeča

–4–4 (0*)

Magenta – zelena

–4–4 (0*)

Rumena – modra

–4–4 (0*)

Prilagodite intenzivnost barv med optičnim branjem.

Samodejno zaznavanje barve

Občutljivost na barvo

1–9 (5*)

Občutljivost na območje

1–9 (5*)

Bitna globina elektronske pošte

1-bitna*

8-bitna

Najnižja ločljivost optičnega branja

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi*

Nastavite količino barve, ki jo tiskalnik zazna z izvirnika.

Kontrast

Najboljše za vsebino*

0

1

2

3

4

5

Določite kontrast izhoda.

Odstranitev ozadja

Raven

–4–4 (0*)

Prilagodite količino ozadja, vidnega na optično prebrani sliki.

Skeniraj od roba do roba

Vklop

Izklop*

Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.


Upravljanje skrbnika

Element menija

Opis

Največja dovoljena velikost elektronske pošte

0–65535 (0*)

Nastavite dovoljeno velikost datoteke za vsako e-pošto.

Sporočilo o napaki velikosti

Določite sporočilo o napaki, ki ga pošlje tiskalnik, ko e-pošta presega dovoljeno velikost datoteke.

Opomba: Vnesete lahko do 1024 znakov.

Pošlji mi kopijo

Nikoli se ne prikaže*

Privzeto vključeno

Privzeto izključeno

Vedno vklopljeno

Pošljite kopijo e-pošti sebi.

Besedilo privzeto

5–95 (75*)

Nastavite kakovost besedila na optično prebrani sliki.

Besedilo/fotografija privzeto

5–95 (75*)

Nastavite kakovost besedila ali fotografije na optično prebrani sliki.

Fotografija privzeto

5–95 (50*)

Nastavite kakovost fotografije na optično prebrani sliki.

Dnevnik pošiljanja

Natisni dnevnik*

Ne natisni dnevnika

Natisni samo za napako

Natisnite dnevnik za uspešno pošiljanje e-pošte.

Vir papirja za dnevnik

Pladenj [x] (1*)

Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov.

Dovoli shranjevanje v obliki bližnjice

Vklop*

Izklop

Shranite e-poštne naslove kot bližnjice.

Opomba: Ko je ta možnost nastavljena na Izklop, gumb Shrani kot bližnjico ni na voljo na zaslonu za Cilj e-pošte.

Ponastavi e-poštne podatke po pošiljanju

Vklop*

Izklop

Obnovite privzete e-poštne podatke po pošiljanju e-pošte.