Omogočanje vrat USB

Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežje/Vrata > USB > Omogoči vrata USB.