Brisanje pomnilnika tiskalnika

Če želite izbrisati začasni pomnilnik ali medpomnjene podatke v tiskalniku, izklopite tiskalnik.

Če želite izbrisati obstojni pomnilnik ali posamezne nastavitve, nastavitve naprave in omrežja, varnostne nastavitve in vdelane rešitve, storite naslednje:

  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Brisanje ob koncu uporabe.

  2. Izberite potrditveno polje Trajno izbriši vse podatke v obstojnem pomnilniku, nato pa se dotaknite možnosti V redu.

  3. Izberite Zaženi začetno nastavitev ali Pusti tiskalnik brez povezave in se nato dotaknite možnosti V redu.