FTP

Privzete nastavitve za FTP

Element menija

Opis

Oblika

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

Določite obliko datoteke za optično prebrano sliko.

Nastavitve za PDF

Različica PDF

1.3

1.4

1.5*

1.6

1.7

Arhivska različica

A-1a*

A-1b

Varno

Izklop*

Vklop

Arhivsko (PDF/A)

Izklop*

Vklop

Nastavite obliko PDF za optično prebrano sliko.

Opomba: Možnosti Arhivska različica in Arhivsko (PDF/A) sta na voljo samo, če je Različica PDF nastavljena na 1.4.

Vrsta vsebine

Besedilo

Besedilo/fotografija*

Grafike

Fotografija

Izboljšajte rezultat natisa glede na vsebino izvirnika.

Barvno

Črno-belo

Sivo

Barvno*

Samodejno

Določite barvo pri optičnem branju slike.

Ločljivost

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Nastavite ločljivost optično prebrane slike.

Temnost

1–9 (5*)

Prilagodite temnost optično prebrane slike.

Usmerjenost

Pokončno*

Ležeče

Določite usmerjenost izvirnega dokumenta.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Velikost izvirnika

[Seznam velikosti papirja] (Različne velikosti*)

Nastavite velikost papirja izvirnika.

Strani

Izklop*

Krajši rob

Daljši rob

Določite usmerjenost izvirnika pri optičnem branju obeh strani dokumenta.

Opomba: Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Ime datoteke

Poimenujte datoteko optično prebrane slike.


Napredna obdelava slik

Element menija

Opis

Ravnovesje barv

Cijan – rdeča

–4–4 (0*)

Magenta – zelena

–4–4 (0*)

Rumena – modra

–4–4 (0*)

Prilagodite intenzivnost barv med optičnim branjem.

Samodejno zaznavanje barve

Občutljivost na barvo

1–9 (5*)

Občutljivost na območje

1–9 (5*)

Bitna globina FTP

1-bitna*

8-bitna

Najnižja ločljivost optičnega branja

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi*

Nastavite količino barve, ki jo tiskalnik zazna z izvirnika.

Kontrast

Najboljše za vsebino*

0

1

2

3

4

5

Določite kontrast izhoda.

Odstranitev ozadja

Raven

–4–4 (0*)

Prilagodite količino ozadja, vidnega na optično prebrani sliki.

Skeniraj od roba do roba

Vklop

Izklop*

Omogočite optično branje od roba do roba izvirnika.


Upravljanje skrbnika

Element menija

Opis

Besedilo privzeto

5–95 (75*)

Nastavite kakovost besedila na optično prebrani sliki.

Besedilo/fotografija privzeto

5–95 (75*)

Nastavite kakovost besedila ali fotografije na optično prebrani sliki.

Fotografija privzeto

5-95 (50*)

Nastavite kakovost fotografije na optično prebrani sliki.

Dnevnik pošiljanja

Natisni dnevnik*

Ne natisni dnevnika

Natisni samo za napako

Natisnite dnevnik za uspešen prenos optično prebranega dokumenta v strežnik FTP.

Vir papirja za dnevnik

Pladenj [x] (1*)

Določite vir papirja za tiskanje dnevnikov strežnikov FTP.