Namestitev dodatnih pladnjev

opozorilna ikona o nevarnosti električnega udara PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.
  1. Izklopite tiskalnik.

  2. Napajalni kabel izključite z električne vtičnice in nato s tiskalnika.

  3. Dodatni pladenj vzemite iz embalaže in nato odstranite vso embalažo.

  4. Tiskalnik poravnajte z dodatnim pladnjem in ga spustite na mesto.

    standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.
  5. Napajalni kabel priključite na tiskalnik in nato na električno vtičnico.

    standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.
  6. Vklopite tiskalnik.

Dodajte pladenj v gonilnik tiskalnika, da omogočite tiskalno opravilo. Za več informacij si oglejte razdelek Dodajanje razpoložljivih možnosti v gonilnik tiskalnika.