Omrežje

Namestitev brezžičnega tiskalnega strežnika

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Namestite adapter.

  Nameščanje adapterja v vrata USB.
 3. Namestite kartico NFC.

  Nameščanje kartice NFC v tiskalnik.
 4. Vklopite tiskalnik.

Povezava tiskalnika v brezžično omrežje

Preden začnete, preverite naslednje:

Uporaba čarovnika za nastavitev brezžične povezave v tiskalniku

Pred uporabo čarovnika se prepričajte, da je vdelana programska oprema tiskalnika posodobljena. Za več informacij si oglejte Posodabljanje vdelane programske opreme.

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti ikona brezžične povezave > Nastavi.

 2. Izberite brezžično omrežje in nato vnesite omrežno geslo.

 3. Dotaknite se možnosti Končano.

Uporaba menija Nastavitve v tiskalniku
 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežje/vrata > Brezžično > Nastavitev na plošči tiskalnika > Izbira omrežja.

 2. Izberite brezžično omrežje in nato vnesite omrežno geslo.

 3. Opomba: Pri modelih tiskalnika, ki podpirajo brezžično omrežje, se med začetno nastavitvijo prikaže poziv za nastavitev brezžičnega omrežja.
Uporaba Lexmarkovega mobilnega pomočnika
 1. Glede na svojo mobilno napravo prenesite program Lexmarkov mobilni pomočnik iz trgovine Google PlayTM ali App Store.

 2. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežja/vrata > Brezžično > Nastavitev z mobilnim programom > ID tiskalnika.

 3. V mobilni napravi zaženite program in nato sprejmite pogoje uporabe.

  Opomba: Po potrebi podelite dovoljenja.
 4. Tapnite Poveži s tiskalnikom > Pojdi v nastavitve brezžičnega omrežja.

 5. Povežite mobilno napravo v brezžično omrežje tiskalnika.

 6. Vrnite se v program in nato tapnite Nastavi brezžično povezavo.

 7. Izberite brezžično omrežje in nato vnesite omrežno geslo.

 8. Tapnite Končano.

Povezovanje tiskalnika v brezžično omrežje z metodo WPS

Preden začnete, preverite naslednje:

Uporaba načina z gumbom
 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežja/vrata > Brezžično > Wi-Fi Protected Setup > Način zagona s pritiskom na gumb.

 2. Sledite navodilom na zaslonu.

Uporaba načina z osebno identifikacijsko številko (PIN)
 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežja/vrata > Brezžično > Wi-Fi Protected Setup > Način zagona s kodo PIN.

 2. Kopirajte osemmestno številko PIN za WPS.

 3. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP dostopne točke.

  Opombe:

  • Za naslov IP si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.
  • Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
 4. Dostopite do nastavitev WPS-ja. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, priloženo dostopni točki.

 5. Vnesite osemmestno številko PIN in nato shranite spremembe.

Konfiguracija tehnologije Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct je tehnologija enakovrednih naprav na osnovi brezžične povezave, ki brezžičnim napravam omogoča neposredno povezavo s tiskalnikom, ki podpira Wi-Fi Direct, torej brez uporabe dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežje/vrata > Wi-Fi Direct.

 2. Konfigurirajte nastavitve.

  • Omogoči Wi-Fi Direct – omogoči, da tiskalnik oddaja svoje lastno omrežje Wi-Fi Direct.

  • Ime za Wi-Fi Direct – dodeli ime za omrežje Wi-Fi Direct.

  • Geslo za Wi-Fi Direct – dodeli geslo za pogajanje o varnosti brezžičnega omrežja pri uporabi povezave enakovrednih.

  • Pokaži geslo na nastavitveni strani – pokaže geslo na strani z omrežnimi nastavitvami.

  • Samodejno sprejmi zahteve s pritiskom gumba – omogoča, da tiskalnik samodejno sprejema zahteve za povezavo.

   Opomba: Samodejno sprejemanje zahtev s pritiskoma gumba ni zaščiteno.
 3. Opombe:

Povezava mobilne naprave s tiskalnikom

Preden povežete mobilno napravo, se prepričajte, da je konfigurirana povezava Wi-Fi Direct. Za več informacij si oglejte razdelek Konfiguracija tehnologije Wi-Fi Direct.

Povezava s protokolom Wi-Fi Direct
Opomba: Ta navodila veljajo samo za mobilne naprave Android.
 1. V mobilni napravi pojdite na meni z nastavitvami.

 2. Omogočite Wi-Fi in nato tapnite Wi-Fi Direct.

 3. Izberite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct.

 4. Potrdite povezavo na nadzorni plošči tiskalnika.

Povezava prek brezžične povezave
 1. V mobilni napravi pojdite na meni z nastavitvami.

 2. Tapnite Wi-Fi in nato izberite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct.

  Opomba: Pred ime za Wi-Fi Direct je dodan niz DIRECT-xy (kjer sta x in y naključna znaka).
 3. Vnesite geslo za Wi-Fi Direct.

Povezava računalnika s tiskalnikom

Preden povežete računalnik, se prepričajte, da je konfigurirana povezava Wi-Fi Direct. Za več informacij si oglejte razdelek Konfiguracija tehnologije Wi-Fi Direct.

Za uporabnike sistema Windows
 1. Odprite Tiskalniki in optični bralniki in nato kliknite Dodaj tiskalnik ali optični bralnik.

 2. Kliknite Pokaži tiskalnike Wi-Fi Direct in nato izberite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct.

 3. Zabeležite si osemmestno številko PIN tiskalnika, ki je prikazana na zaslonu tiskalnika.

 4. V računalniku vnesite PIN.

 5. Opomba: Če gonilnik tiskalnika še ni nameščen, Windows prenese ustrezen gonilnik.
Za uporabnike računalnikov Macintosh
 1. Kliknite ikono brezžične povezave in izberite ime tiskalnika za Wi-Fi Direct.

  Opomba: Pred ime za Wi-Fi Direct je dodan niz DIRECT-xy (kjer sta x in y naključna znaka).
 2. Vnesite geslo za Wi-Fi Direct.

Opomba: Po prekinitvi povezave z omrežjem Wi-Fi Direct preklopite računalnik nazaj na prejšnje omrežje.

Deaktiviranje brezžičnega omrežja

 1. Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja > Aktivna kartica > Standardno omrežje.

 2. Sledite navodilom na zaslonu.

Preverjanje povezljivosti tiskalnika

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Poročila > Omrežje > Stran z omrežnimi nastavitvami.

 2. Oglejte si prvi razdelek strani z omrežnimi nastavitvami in preverite, ali je stanje povezano.

  Če stanje ni povezano, obstaja možnost, da je priključek za lokalno omrežje LAN nedejaven ali pa omrežni kabel ne deluje pravilno. Za pomoč se obrnite na skrbnika.