Obvestila

Informacije o izdelku

Ime izdelka:

Večnamenski izdelki Lexmark CX331adwe; Lexmark CX431adw, Lexmark CX431dw; Lexmark MC3224adwe, Lexmark MC3224dwe, Lexmark MC3224i; Lexmark MC3326adwe, Lexmark MC3326i; Lexmark MC3426adw, Lexmark MC3426i, Lexmark XC2326

Vrsta naprave:

3500

Modeli:

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

Obvestilo o izdaji

Marec 2021

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost uporabnika.

Za Lexmarkovo tehnično podporo obiščite spletno mesto http://support.lexmark.com.

Za informacije o Lexmarkovem pravilniku o zasebnosti, ki ureja uporabo tega izdelka, obiščite spletno mesto www.lexmark.com/privacy.

Za informacije o potrošnem materialu in prenosih obiščite spletno mesto www.lexmark.com.

© 2019 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Lexmark, logotip Lexmark in MarkNet so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Lexmark International, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.

Gmail, Android, Google Play in Google Chrome so blagovne znamke družbe Google LLC.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Besedna znamka Mopria® je registrirana in/ali neregistrirana blagovna znamka organizacije Mopria Alliance, Inc. v ZDA in drugih državah. Nepooblaščena uporaba je strogo prepovedana.

PCL® je registrirana blagovna znamka družbe Hewlett-Packard Company. PCL je izbran nabor ukazov za tiskalnik (jezik) in funkcij družbe Hewlett-Packard Company v njenih tiskalnih izdelkih. Tiskalnik je zasnovan tako, da je združljiv z jezikom PCL. To pomeni, da tiskalnik prepozna ukaze PCL, uporabljene v različnih programih, ter da izvede funkcije, ki ustrezajo tem ukazom.

PostScript je registrirana blagovna znamka družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Wi-Fi® in Wi-Fi Direct® sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance®.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Obvestila o licenciranju

Vsa obvestila o licenciranju, povezana s tem izdelkom, si lahko ogledate na CD-ju:imenik \NOTICES na CD-ju z namestitveno programsko opremo.

Zvočne emisije

Te meritve so bile opravljene skladno s standardom ISO 7779 in ustrezajo standardu ISO 9296.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Povprečni tlak zvoka na razdalji enega metra, dBA

Tiskanje

Enostransko, črno-belo: 49 (MC3224); 50 (CX331adwe, MC3326a); 51 (CX431, MC3426, XC2326)
Enostransko, barvno: 51 (CX331, MC3224, MC3326a); 52 (CX431, MC3426, XC2326)
Obojestransko, črno-belo: 49 (CX331, MC3224, MC3326); 50 (CX431, MC3426, XC2326)
Obojestransko, barvno: 50 (MC3224); 51 (CX331, MC3326); 52 (CX431, MC3426, XC232)

Optično branje

Črno-belo: 46 (MC3224dwe); 50 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326); 55 (CX431, MC3426, XC2326)
Barvno: 40 (MC3224dwe); 44 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326); 51 (CX431, MC3426, XC2326)

Kopiranje

Črno-belo: 50 (MC3224dwe); 53 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326); 56 (CX431, MC3426a, XC2326)
Barvno: 49 (MC3224); 50 (CX331adwe, MC3326); 54 (CX431, MC3426, XC2326)

Pripravljenost

14


Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

trash-bin-image

Logotip OEEO označuje določene programe in postopke recikliranja elektronskih izdelkov v državah Evropske unije. Spodbujamo recikliranje naših izdelkov.

Če imate dodatna vprašanja o možnostih recikliranja, obiščite Lexmarkovo spletno mesto na naslovu www.lexmark.com in poiščite telefonsko številko lokalne prodajne pisarne.

Odlaganje izdelka

Tiskalnika in potrošnega materiala zanj ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Obrnite se na krajevno komunalno podjetje ter se pozanimajte o možnostih odlaganja in recikliranja.

Direktiva EU o baterijah

V tem izdelku je lahko gumbna litijeva baterija za polnjenje. Ta izdelek je v skladu z direktivo EU 2006/66/ES, kot je bila spremenjena z direktivami 2008/12/ES, 2008/103/ES in 2013/56/EU.

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Lexmarkov program za zbiranje kartuš omogoča brezplačno vrnitev rabljenih kartuš Lexmarku za ponovno uporabo ali recikliranje. Vse prazne kartuše, ki jih vrnete Lexmarku, so znova uporabljene ali razstavljene za recikliranje. Reciklirana je tudi embalaža za vračanje kartuš.

Če želite vrniti Lexmarkove kartuše za ponovno uporabo ali recikliranje, storite naslednje:

  1. Obiščete www.lexmark.com/recycle.

  2. Izberite izdelek za recikliranje.

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko

Ta oznaka označuje dele, občutljive na statično elektriko. Preden se dotaknete delov v bližini teh oznak, se najprej dotaknite kovinske površine, ki se ne nahaja v bližini oznake.

Da bi preprečili škodo zaradi elektrostatične razelektritve med vzdrževalnimi opravili, kot je odpravljanje zastojev papirja ali menjava potrošnega materiala, se dotaknite katerega koli izpostavljenega kovinskega okvirja tiskalnika, preden sežete v notranja območja tiskalnika ali se jih dotaknete, tudi če ni simbola.

ENERGY STAR

Kateri koli izdelek družbe Lexmark, ki ima na svoji strojni opremi ali zagonskem zaslonu znak ENERGY STAR, potrjeno izpolnjuje zahteve standarda ENERGY STAR Agencije za varovanje okolja (EPA) na dan izdelave.

Logotip standarda Energy Star

Informacije o temperaturi

Delovna temperatura in relativna vlažnost

10 do 32,2 °C (50 do 90 °F) in 8 do 80 % relativne vlažnosti
–40 do 40 °C (60 do 90 °F) in 8 do 80 % relativne vlažnosti
Najvišja temperatura mokrega termometra2: 26,7 °C (80,1 °F)
Okolje brez kondenzacije

Dolgotrajno shranjevanje tiskalnika/kartuše/slikovne enote1

Kratek prevoz tiskalnika/kartuše/slikovne enote

-40 do 40 °C (-40 do 104 °F)


Obvestilo o laserskem tiskalniku

Tiskalnik je potrjen v ZDA in izpolnjuje zahteve Ministrstva za zdravje in socialne zadeve ZDA, naslov 21 Zakonika zveznih predpisov, poglavje I, podpoglavje J, za laserske naprave razreda I (1), drugje pa je potrjen kot laserska naprava razreda I, ki izpolnjuje zahteve standarda IEC 60825-1: 2014.

Laserske naprave razreda I se ne obravnavajo kot nevarne. Laserski sistem in tiskalnik sta izdelana tako, da uporabnik med normalnim delovanjem, vzdrževanjem ali v predpisanih pogojih uporabe nikoli ni izpostavljen laserskem sevanju, višjemu od razreda I. Tiskalnik ima tiskalno glavo, ki je ni možno servisirati in vsebuje laser z naslednjimi specifikacijami:

Razred: IIIb (3b) AlGaAs

Nazivna izhodna moč (milivatov): 8

Valovna dolžina (nanometrov): 770–800

Poraba energije

Poraba energije

Poraba energije izdelka je podrobno opisana v naslednji tabeli.

Opomba: Nekateri načini morda niso na voljo za vaš izdelek.

Način delovanja

Opis

Poraba energije (W)

Tiskanje

Tiskalnik tiska elektronske dokumente tiska na papir.

Enostransko: 385 (MC3224); 395 (CX331, MC3326); 400 (CX431, MC3426, XC2326)
Obojestransko: 260 (MC3224); 275 (CX331, CX431, MC3326, MC3426, XC2326)

Kopiranje

Tiskalnik kopira izvirne dokumente na papirju.

385 (CX331, MC3224, MC3326); 395 (CX431, MC3426, XC2326)

Optično branje

Tiskalnik optično bere izvirne dokumente na papirju.

22 (MC3224adwe, MC3224i); 24 (CX331, MC3324); 21 (CX431, MC3426, XC2326)

Pripravljenost

Izdelek čaka na tiskalni posel.

17 (CX331, MC3224, MC3326); 17,5 (CX431, MC3426, XC2326)

Sleep Mode (Način mirovanja)

Tiskalnik je v varčevalnem načinu na visoki ravni.

1,1 (CX331, MC3224, MC3326); 1,3 (CX431, MC3426, XC2326)

Hibernate (Hibenacija)

Tiskalnik je v varčevalnem načinu na nizki ravni.

Ni na voljo

Izklopljen

Izdelek je priključen na električno vtičnico, vendar je izklopljen.

0,1


Vrednosti v zgornji tabeli predstavljajo izmerjeno povprečno porabo energije v določenem časovnem obdobju. Poraba je lahko občasno tudi večja od povprečja.

Vrednosti se lahko spremenijo. Trenutne vrednosti najdete na spletnem mestu www.lexmark.com.

Način mirovanja

Ta izdelek lahko deluje tudi v energijsko varčnem načinu, ki je znan kot Način mirovanja. Način mirovanja z energijo varčuje tako, da med daljšimi obdobji nedejavnosti zmanjša porabo energije. Način mirovanja se samodejno vklopi, ko izdelka ne uporabljate določeno obdobje, ki mu pravimo Časovna omejitev za način mirovanja.

Tovarniško privzeta nastavitev za časovno omejitev za način mirovanja za ta izdelek (v minutah):

15


Časovno omejitev za način mirovanja lahko v menijih za konfiguracijo nastavite na obdobje med 1 minuto in 120 minutami. Če je hitrost tiskanja manjša ali enaka 30 stranem na minuto, lahko časovno omejitev nastavite samo do 60 minut. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na nizko vrednost, zmanjšate porabo energije, vendar lahko podaljšate odzivni čas izdelka. Če časovno omejitev za način mirovanja nastavite na visoko vrednost, ohranite kratek odzivni čas izdelka, ki pa porabi več energije.

Način hibernacije

Ta izdelek lahko deluje tudi v načinu z izjemno nizko porabo energije, imenovanem Način hibernacije. Ko izdelek deluje v načinu hibernacije, so vsi drugi sistemi in naprave varno izklopljeni.

Način hibernacije lahko vklopite na te načine:

Tovarniško privzeta časovna omejitev za način hibernacije za ta izdelek v vseh državah oz. regijah

3 dni


Čas tiskalnika po končanem tiskalnem opravilu, preden se preklopi v način hibernacije, lahko nastavite med eno uro in enim mesecem.

Opombe o izdelkih za opremo za preslikovanje, registriranih s strani EPEAT:

Izklop

Če ima ta izdelek način, v katerem porabi majhno količino energije tudi takrat, kadar je izklopljen, iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice, da povsem prekinete porabo.

Skupna poraba energije

Včasih je koristno oceniti skupno porabo energije izdelka. Ker so v trditvah o porabi elektrike navedeni vati, enote za moč, je treba porabo elektrike pomnožiti s časom, ko je izdelek v posameznem načinu, da je mogoče izračunati porabo energije. Skupna poraba energije izdelka je seštevek porabe energije v vseh načinih.

Regulativna obvestila za telekomunikacijsko terminalsko opremo

Ta del vključuje zakonske informacije za izdelke, ki vsebujejo analogno strojno kartico:

Lexmarkovi izdelki številke vrste/modela:

LEX-M14-002

Regulativna obvestila za brezžične izdelke

V tem razdelku so regulativne informacije, ki veljajo samo za brezžične modele.

Če niste prepričani, ali je vaš model brezžični, obiščite http://support.lexmark.com.

Obvestilo o modularnih komponentah

Brezžični modeli imajo eno od naslednjih modularnih komponente:

Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001
Lexmarkova številka vrste/modela LEX-M08-001; ID FCC:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Da bi ugotovili, katere modularne komponente so nameščene v vašem izdelku, si oglejte oznako na njem.

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju

Sevana izhodna moč te naprave je znatno pod omejitvami za radiofrekvenčno sevanje FCC in drugih upravnih ustanov. Zahteve FCC in drugih upravnih ustanov o radiofrekvenčnem sevanju določajo, da morajo biti osebe, ki se zadržujejo v bližini antene, od nje oddaljene najmanj 20 cm.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zaščitnimi zahtevami direktiv sveta ES 2014/53/EU o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o radijski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA. Pooblaščeni zastopnik za EGP/EU je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Uvoznik iz EGP/EU je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švica. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščeni zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Skladnost je označena z oznako CE:

Znak skladnosti CE.

Omejitve

Uporaba te radijske opreme je dovoljena samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem je prepovedana. Ta omejitev velja v vseh državah, navedenih v spodnji tabeli:

Oznaka omejitve.

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IS

IT

LI

LT

LU

LV

MT

NL

NO

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

ZK (Severna Irska)

   

Izjava EU in drugih držav o delovnih frekvenčnih pasovih in največji moči RF radijskega oddajnika

Ta radijski izdelek oddaja v pasu 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz v EU) ali 5 GHz (5,15–5,35; 5,47–5,725 v EU). Največja izhodna moč EIRP oddajnika, vključno z dobitkom antene, je v obeh pasovih ≤ 20 dBm.

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Ta izdelek je skladen z zahtevami glede zaščite v direktivah sveta ES 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC in 2011/65/EU, kot so bile spremenjene z direktivo (EU) 2015/863 o približevanju in usklajevanju zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti, varnosti električne opreme, namenjene uporabi znotraj določenih napetostnih omejitev, okoljsko primerni zasnovi izdelkov, ki porabljajo energijo, in omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

Proizvajalec izdelka: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ZDA. Pooblaščeni zastopnik za EGP/EU je: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budimpešta, MADŽARSKA. Uvoznik iz EGP/EU je: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Ženeva, Švica. Izjavo o skladnosti z zahtevami direktiv vam na zahtevo lahko posreduje pooblaščeni zastopnik ali pa jo pridobite na naslovu www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ta izdelek izpolnjuje omejitve razreda B standarda EN 55032 in varnostne zahteve standarda EN 62368-1.