Poročila

Stran z menijskimi nastavitvami

Element menija

Opis

Stran z menijskimi nastavitvami

Natisnite poročilo z meniji tiskalnika.


Naprava

Element menija

Opis

Informacije o napravi

Natisnite poročilo z informacijami o tiskalniku.

Statistika naprave

Natisnite poročilo o uporabi tiskalnika in stanju potrošnega materiala.

Seznam profilov

Natisnite seznam profilov, shranjenih v tiskalniku.

Poročilo o sredstvih

Natisnite poročilo s serijsko številko in imenom modela tiskalnika.


Natisni

Element menija

Opis

Natisni pisave

Pisave PCL

Pisave PostScript

Natisnite vzorce in podatke o pisavah, ki so na voljo v posameznem jeziku tiskalnika.

Natisni predstavitev

Predstavitvena stran

Natisnite predstavitveno stran, ki se uporablja kot diagnostično orodje pri težavah s tiskanjem.


Bližnjice

Element menija

Opis

Vse bližnjice

Natisnite poročilo s seznamom bližnjic, ki so shranjene v tiskalniku.

Opomba: Možnost Bližnjice za opravila pošiljanja faksov se prikaže samo pri nekaterih modelih tiskalnika.

Bližnjice za opravila pošiljanja faksov
Bližnjice za kopiranje
Bližnjice do elektronske pošte
Bližnjice za opravila, povezana s strežnikom FTP
Bližnjice omrežnih map

Faks

Opomba: Ta meni je prikazan samo, če je konfiguriran faks in je možnost Omogoči dnevnik opravil nastavljena na Vklop.

Element menija

Opis

Dnevnik opravil faksiranja

Natisnite poročilo o zadnjih 200 dokončanih opravilih faksiranja.

Dnevnik klicev na faks

Natisnite poročilo o zadnjih 100 prejetih in blokiranih klicih ter poskusih klicev.


Omrežje

Element menija

Opis

Stran z omrežnimi nastavitvami

Natisnite stran z informacijami o konfiguriranih nastavitvah omrežja in brezžične povezave tiskalnika.

Opomba: Ta element menija najdete samo v omrežnih tiskalnikih ali tiskalnikih, ki so povezani s tiskalnimi strežniki.

Odjemalci, povezani s protokolom Wi-Fi Direct

Natisnite stran s seznamom naprav, ki so s tiskalnikom povezane prek protokola Wi-Fi Direct.

Opomba: Ta element menija je prikazan samo, če je možnost Omogoči Wi-Fi Direct nastavljena na Vklop.