Premikanje tiskalnika na drugo mesto

standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Če je tiskalnik težji od 20 kg (44 lb), sta za varen dvig morda potrebni vsaj dve osebi.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Da bi se izognili požaru in električnemu udaru, uporabite samo napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali nadomestni napajalni kabel, ki ga je odobril proizvajalec.
standardna opozorilna ikona PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB: Pri premikanju tiskalnika upoštevajte te smernice, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam tiskalnika:
Opomba: Garancija tiskalnika ne krije poškodb tiskalnika, nastalih zaradi neustreznega premikanja.