Naročanje delov in potrošnega materiala

Če želite naročiti potrošni material v ZDA, pokličite Lexmark na 1-800-539-6275 za informacije o pooblaščenih prodajalcih Lexmarkovega potrošnega materiala v bližini. Za druge države ali regije obiščite www.lexmark.com ali pa se obrnite na prodajalca tiskalnika.

Opomba: Predvidena življenjska doba potrošnega materiala za tiskalnike je določena na osnovi tiskanja na navaden papir velikosti Letter ali A4.
Opozorilo – možnost poškodb: Če tiskalnika ne vzdržujete tako, da zagotavlja optimalno zmogljivost, oziroma če ne zamenjate delov in potrošnega materiala, se tiskalnik lahko poškoduje.

Uporaba originalnih Lexmarkovih delov in potrošnega materiala

Lexmarkov tiskalnik je zasnovan tako, da najbolje deluje z originalnimi Lexmarkovimi deli in potrošnim materialom. Uporaba potrebščin ali delov drugih proizvajalcev lahko vpliva na delovanje, zanesljivost ali življenjsko dobo tiskalnika in slikovnih komponent. Vpliva lahko tudi na obseg garancije. Garancija ne krije škode, nastale zaradi uporabe delov in potrebščin drugih proizvajalcev. Vsi indikatorji delovanja so prilagojeni za Lexmarkove dele in potrebščine, zato lahko ob uporabi delov in potrebščin proizvajalcev delujejo nepredvidljivo. Če slikovne komponente uporabljate dlje, kot je pričakovano, lahko pride do poškodb Lexmarkovega tiskalnika ali povezanih sestavnih delov.

Opozorilo – možnost poškodb: Potrošni material in dele brez pogojev pogodbe o programu vračila je mogoče ponastaviti in predelati. Vendar pa proizvajalčeva garancija ne krije morebitne škode, nastale zaradi uporabe neoriginalnega potrošnega materiala ali delov. Če ponastavite števce potrebščin in delov brez ustrezne predelave, se tiskalnik lahko poškoduje. Po ponastavitvi števca potrebščin ali dela se lahko v tiskalniku prikaže napaka, ki opozarja na prisotnost ponastavljenega elementa.

Naročanje tiskalnih kartuš

Opombe:

Lexmarkove tiskalne kartuše CX331 in CX431 programa vračila

Izdelek

ZDA in Kanada

Evropski gospodarski prostor

Tihomorska Azija

Latinska Amerika

Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika

Tiskalne kartuše programa vračila

Cijan

20N10C0

20N20C0

20N30C0

20N40C0

20N50C0

Magenta

20N10M0

20N20M0

20N30M0

20N40M0

20N50M0

Rumena

20N10Y0

20N20Y0

20N30Y0

20N40Y0

20N50Y0

Črna

20N10K0

20N20K0

20N30K0

20N40K0

20N50K0

Zmogljive tiskalne kartuše programa vračila1

Cijan

20N1HC0

20N2HC0

20N3HC0

20N4HC0

20N5HC0

Magenta

20N1HM0

20N2HM0

20N3HM0

20N4HM0

20N5HM0

Rumena

20N1HY0

20N2HY0

20N3HY0

20N4HY0

20N5HY0

Črna

20N1HK0

20N2HK0

20N3HK0

20N4HK0

20N5HK0

Zelo zmogljive tiskalne kartuše programa vračila2

Cijan

20N1XC0

20N2XC0

20N3XC0

20N4XC0

20N5XC0

Magenta

20N1XM0

20N2XM0

20N3XM0

20N4XM0

20N5XM0

Rumena

20N1XY0

20N2XY0

20N3XY0

20N4XY0

20N5XY0

Črna

20N1XK0

20N2XK0

20N3XK0

20N4XK0

20N5XK0


Lexmarkove zmogljive običajne tiskalne kartuše CX331

Izdelek

Št. dela

Cijan

20N0H20

Magenta

20N0H30

Rumena

20N0H40

Črna

20N0H10


Lexmarkove zelo zmogljive običajne tiskalne kartuše CX431

Izdelek

Št. dela

Cijan

20N0X20

Magenta

20N0X30

Rumena

20N0X40

Črna

20N0X10


Lexmarkove tiskalne kartuše MC3224, MC3326 in MC3426 programa vračila

Izdelek

ZDA in Kanada

Evropski gospodarski prostor

Tihomorska Azija

Distribucija za Latinsko Ameriko

Preostali del Evrope, Srednji vzhod in Afrika

Tiskalne kartuše programa vračila

Cijan

C3210C0

C3220C0

C3230C0

C3240C0

C3250C0

Magenta

C3210M0

C3220M0

C3230M0

C3240M0

C3250M0

Rumena

C3210Y0

C3220Y0

C3230Y0

C3240Y0

C3250Y0

Črna

C3210K0

C3220K0

C3230K0

C3240K0

C3250K0

Zmogljive tiskalne kartuše programa vračila1

Cijan

C331HC0

C332HC0

C333HC0

C334HC0

C335HC0

Magenta

C331HM0

C332HM0

C333HM0

C334HM0

C335HM0

Rumena

C331HY0

C332HY0

C333HY0

C334HY0

C335HY0

Črna

C331HK0

C332HK0

C333HK0

C334HK0

C335HK0

Zelo zmogljive tiskalne kartuše programa vračila2

Cijan

C341XC0

C342XC0

C343XC0

C344XC0

C345XC0

Magenta

C341XM0

C342XM0

C343XM0

C344XM0

C345XM0

Rumena

C341XY0

C342XY0

C343XY0

C344XY0

C345XY0

Črna

C341XK0

C342XK0

C343XK0

C344XK0

C345XK0


Lexmarkove običajne tiskalne kartuše MC3224

Izdelek

Št. dela

Cijan

C320020

Magenta

C320030

Rumena

C320040

Črna

C320010


Lexmarkove zmogljive običajne tiskalne kartuše MC3326

Izdelek

Št. dela

Cijan

C330H20

Magenta

C330H30

Rumena

C330H40

Črna

C330H10


Lexmarkove zelo zmogljive običajne tiskalne kartuše MC3426

Izdelek

Št. dela

Cijan

C340X20

Magenta

C340X30

Rumena

C340X40

Črna

C340X10


Lexmarkove običajne tiskalne kartuše XC2326

Izdelek

ZDA in Kanada

Evropa, Bližnji vzhod, Afrika in Mehika

Cijan

24B7495

24B7499

Magenta

24B7496

24B7500

Rumena

24B7497

24B7501

Črna

24B7498

24B7502


Naročanje posode za odpadni toner

Izdelek

Št. dela

Posoda za odpadni toner

20N0W00