Izbiranje papirja

Napotki za izbiro papirja

Uporabljajte ustrezen papir, da preprečite zastoje in zagotovite, da pri tiskanju ne bo prišlo do težav.

Značilnosti papirja

Naslednje značilnosti papirja vplivajo na kakovost in zanesljivost tiskanja. Pred tiskanjem nanj upoštevajte te dejavnike.

Teža

Pladnji lahko podajajo papir s podolžnimi zrni s težo od 60 do 162 g/m2 (16 do 43 lb). Papir, lažji od 60 g/m2 (16 lb), morda ne bo dovolj trd, da bi se pravilno podajal, in lahko povzroča zastoje.

Gubanje

Gubanje pomeni, da se radi gubajo robovi papirja. Prekomerno gubanje lahko povzroči težave s podajanjem papirja. Do gubanja lahko pride, ko papir potuje skozi tiskalnik, v katerem je izpostavljen visokim temperaturam. Shranjevanje nezavitega papirja v vročem, vlažnem, mrzlem ali suhem okolju lahko pospeši gubanje pred tiskanjem in povzroči težave s podajanjem.

Gladkost

Gladkost papirja neposredno vpliva na kakovost tiskanja. Če je papir pregrob, se ga barvilo ne more ustrezno oprijeti. Če je papir pregladek, lahko pride do težav s podajanjem tega ali s kakovostjo tiskanja. Priporočamo uporabo papirja s 50 točkami Sheffield.

Vsebnost vlage

Količina vlage v papirju vpliva na kakovost tiskanja in zmožnost tiskalnika, da pravilno podaja papir. Papir naj bo do uporabe shranjen v izvirni embalaži. Izpostavljenost papirja vlagi spremeni njegovo kakovost.

Papir 24 do 48 ur pred uporabo hranite v izvirni embalaži v okolju, v kakršnem je tiskalnik. Če se okolje, v katerem je papir shranjen ali prevažan, zelo razlikuje od okolja tiskalnika, omenjeni čas podaljšajte na nekaj dni. Tudi debel papir lahko potrebuje daljšo pripravo.

Usmerjenost zrn

Zrnatost pomeni usmerjenost vlaken na listu papirja. Zrna so podolžna, se pravi, da tečejo po dolžini lista papirja, ali prečna, če tečejo po širini.

Priporočamo, da pri uporabi papirja s težo 60–162-g/m2 (16–43 lb) izberete takega s podolžnimi zrni.

Vsebnost vlaken

Večina visokokakovostnega kserografičnega papirja je izdelanega iz 100-odstotno, kemično obdelane lesovine. Zaradi take vsebnosti ima papir visoko stopnjo stabilnosti, zaradi česar je manj težav s podajanjem in kakovost tiskanja boljša. Obdelava papirja, ki vsebuje vlakna, kot so bombažna, je lahko nižje kakovosti.

Neustrezen papir

V tiskalniku ni priporočljivo uporabljati naslednjih vrst papirja:

Izbira vnaprej natisnjenih oblik in pisemskega papirja z glavo

Shranjevanje papirja

Če želite preprečiti zastoje papirja in neenakomerno kakovost tiskanja, sledite tem smernicam za shranjevanje papirja:

Podprte velikosti papirja

Velikost papirja

Standardni ali dodatni pladenj za 250 listov

Ročni podajalnik

Obojestransko tiskanje

Samodejni podajalnik dokumentov

Steklo optičnega bralnika

A4

210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palca)

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

A51

148 x 210 mm (5,83 x 8,27 palca)

kljukica

kljukica

X

kljukica

kljukica

A6

105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palca)

kljukica

kljukica

X

kljukica

kljukica

JIS B5

182 x 257 mm (7,17 x 10,1 palca)

kljukica

kljukica

X

kljukica

kljukica

Oficio (Mexico)

215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 palca)

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

X

Hagaki

100 x 148 mm (3,94 x 5,83 palca)

kljukica

kljukica

X

X

kljukica

Statement

139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 palca)

kljukica

kljukica

X

kljukica

kljukica

Executive

184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 palca)

kljukica

kljukica

X

kljukica

kljukica

Letter

215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 palcev)

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

Legal

215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palcev)

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

X

Folio

215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 palcev)

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

X

Univerzalno2, 3

Od 98,4 x 148 mm (3,86 x 5,83 palca) do 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palca)

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica

kljukica4

Univerzalno2, 3

Od 25,4 x 25,4 mm (1 x 1 palca) do 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,69 palca)

X

X

X

X

kljukica

Univerzalno2, 3

Od 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palca) do 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palca)

X

X

X

kljukica

X

Ovojnica 7 3/4

98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 palca)

kljukica5

kljukica

X

X

kljukica

Ovojnica 9

98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 palca)

kljukica5

kljukica

X

X

kljukica

Ovojnica 10

104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 palca)

kljukica5

kljukica

X

X

kljukica

Ovojnica DL

110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palca)

kljukica5

kljukica

X

X

kljukica

Ovojnica C5

162 x 229 mm (6,38 x 9,01 palca)

kljukica5

kljukica

X

X

kljukica

Ovojnica B5

176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palca)

kljukica5

kljukica

X

X

kljukica

Druge ovojnice

Od 98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 palca) do 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palca)

kljukica5

kljukica

X

X

Ni na voljo


Podprte vrste papirja

Opombe:

Vrsta papirja

Standardni ali dodatni pladenj za 250 listov

Ročni podajalnik

Obojestransko tiskanje

Navaden papir

kljukica

kljukica

kljukica

Kartonski papir

kljukica

kljukica

X

Nalepke

kljukica

kljukica

X

Ovojnice

kljukica

kljukica

X


Podprte teže papirja

Opomba: Samodejni podajalnik dokumentov podpira papir s težo 60–90 g/m2 (kopirni papir 16–24 lb).

Vrsta in teža papirja

Standardni ali dodatni pladenj za 250 listov

Ročni podajalnik

Obojestransko tiskanje

Lahki papir

60–74,9 g/m2 s podolžnimi zrni (kopirni papir (16–19,9 lb)

kljukica

kljukica

kljukica

Navaden papir

75–90,3 g/m2 s podolžnimi zrni (kopirni papir 20–24 lb)

kljukica

kljukica

kljukica

Težek papir

90,3–105 g/m2 s podolžnimi zrni (kopirni papir 24,1–28 lb)

kljukica

kljukica

kljukica

Kartonski papir

105,1–162 g/m2 s podolžnimi zrni (kopirni papir 28,1–43 lb)

kljukica

kljukica

X

Kartonski papir

163–200 g/m2 s podolžnimi zrni (kopirni papir 43,1–53 lb)

X

kljukica

X

Papirnate nalepke

131 g/m2 (kopirni papir 35 lb)

kljukica

kljukica

X

Ovojnice

60–105 g/m2 (kopirni papir 16–28 lb)

kljukica

kljukica

X