Postavitev ločevalnih listov med kopije

  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Natisni > Postavitev > Ločevalni listi > Med kopijami.

  2. Natisnite dokument.