Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih opravil

Za uporabnike sistema Windows

 1. Ko je dokument odprt, kliknite možnost Datoteka > Natisni.

 2. Izberite tiskalnik in nato kliknite Lastnosti, Nastavitve, Možnosti ali Nastavitev.

 3. Kliknite Natisni in zadrži.

 4. Izberite Uporabi tiskanje in zadržanje in nato dodelite uporabniško ime.

 5. Izberite vrsto tiskalnega opravila (zaupno, ponovno, rezervirano ali preverjeno).

  Če izberete Zaupno, tiskalno opravilo zaščitite z osebno identifikacijsko številko (PIN).

 6. Kliknite V redu ali Natisni.

 7. Na začetnem zaslonu tiskalnika sprostite tiskalno opravilo.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

Uporaba funkcije AirPrint

 1. Ko je dokument odprt, izberite možnost Datoteka > Natisni.

 2. Izberite tiskalnik in nato na spustnem meniju za menijem Usmerjenost izberite Tiskanje s PIN-om.

 3. Omogočite Natisni s PIN-om in nato vnesite štirimestno številko PIN.

 4. Kliknite Natisni.

 5. Na začetnem zaslonu tiskalnika sprostite tiskalno opravilo. Dotaknite se možnosti Zadržana opravila > izberite ime svojega računalnika > Zaupno > vnesite PIN > izberite tiskalno opravilo > Natisni.

Uporaba gonilnika tiskalnika

 1. Ko je dokument odprt, izberite možnost Datoteka > Natisni.

 2. Izberite tiskalnik in nato v spustnem meniju za menijem Usmerjenost izberite Natisni in zadrži.

 3. Izberite Zaupno tiskanje in nato vnesite štirimestno številko PIN.

 4. Kliknite Natisni.

 5. Na začetnem zaslonu tiskalnika sprostite tiskalno opravilo. Dotaknite se možnosti Zadržana opravila > izberite ime računalnika > Zaupno > izberite opravilo tiskanja > vnesite PIN > Natisni.