Tiskanje seznama vzorcev pisav

  1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Poročila > Natisni > Natisni pisave.

  2. Dotaknite se možnosti Pisave PCL ali Pisave PostScript.