Tiskanje s pogona Flash

Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

 1. Vstavite pogon Flash.

  Opombe:

 2. Izberite dokument, ki ga želite natisniti.

  Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve tiskanja.

 3. Natisnite dokument.

  Za tiskanje novega dokumenta izberite možnost Pogon USB.

  Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov ali okvari tiskalnika, se med tiskanjem, branjem ali zapisovanjem iz pomnilnika ne dotikajte pogona Flash ali tiskalnika v prikazanem območju.