Zmanjšanje ali povečanje kopij

  1. Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.

  2. Na začetnem zaslonu se pomaknite na:

    Kopiraj > Velikost > navedite vrednost velikosti

    Opomba: Spreminjanje velikosti izvirnika ali natisa po nastavitvi velikosti obnovi vrednost velikosti na samodejno.
  3. Kopirajte dokument.