Kopiranje več strani na en list

  1. Položite izvirnik v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo skenerja.

  2. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Kopiraj > Strani na stran.

  3. Prilagodite nastavitve.

  4. Kopirajte dokument.