Optično branje v omrežno mapo z uporabo bližnjice

 1. Ustvarite bližnjico omrežne mape.

  1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

   Opombe:

   • Oglejte si naslov IP tiskalnika na začetnem zaslonu. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
   • Če uporabljate namestniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.
  2. Kliknite Bližnjice > Dodaj bližnjico.

  3. V meniju Vrsta bližnjice izberite Omrežna mapa in nato konfigurirajte nastavitve.

  4. Uveljavite spremembe.

 2. Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

 3. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Bližnjice > Skeniranje v omrežje.

 4. Izberite bližnjico.