Optično branje v računalnik

Preden začnete, preverite naslednje:

Za uporabnike sistema Windows

Uporaba pripomočka Lexmark Scanback Utility

 1. V računalniku zaženite pripomoček Lexmark Scanback Utility in kliknite Naprej.

  Opomba: Če želite prenesti pripomoček, obiščite www.lexmark.com/downloads.
 2. Kliknite Nastavitev in dodajte naslov IP tiskalnika.

  Opomba: Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 123.123.123.123.
 3. Kliknite Zapri > Naprej.

 4. Izberite velikost izvirnega dokumenta in kliknite Naprej.

 5. Izberite obliko zapisa datoteke in ločljivost optičnega branja ter kliknite Naprej.

 6. Vnesite enolično ime profila optičnega branja in kliknite Naprej.

 7. Prebrskajte do mesta, kamor želite shraniti optično prebrani dokument, ustvarite ime datoteke in nato kliknite Naprej.

  Opomba: Če želite znova uporabiti profil optičnega branja, omogočite možnost Ustvari bližnjico in nato ustvarite enolično ime bližnjice.
 8. Kliknite Dokončaj.

 9. Izvirni dokument naložite na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

 10. Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti Optično branje v računalnik in nato izberite profil optičnega branja.

  Opomba: Prepričajte se, da je omogočeno Optično branje v računalnik. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Vidne ikone na začetnem zaslonu > Optično branje v računalnik > Prikaži.

Uporaba funkcije faksiranja in optičnega branja v sistemu Windows

Opomba: Prepričajte se, da je tiskalnik priključen na računalnik. Za več informacij si oglejte Dodajanje tiskalnikov v računalnik.
 1. Izvirni dokument naložite na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

 2. V računalniku odprite Faksiranje in optično branje Windows.

 3. V meniju Vir izberite vir optičnega bralnika.

 4. Po potrebi prilagodite nastavitve optičnega branja.

 5. Optično preberite dokument.

Za uporabnike računalnikov Macintosh

Opomba: Prepričajte se, da je tiskalnik priključen na računalnik. Za več informacij si oglejte Dodajanje tiskalnikov v računalnik.
 1. Izvirni dokument naložite na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

 2. V računalniku storite nekaj od naslednjega:

 3. V oknu Scanner (Optični bralnik) storite eno ali več od naslednjega:

 4. Kliknite Optično branje.