Skeniranje na pogon Flash

Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.

  1. Položite izvirnik na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.

  2. Vstavite bliskovni pogon.

  3. Dotaknite se možnosti Skeniraj v USB in po potrebi prilagodite nastavitve.

    Opombe:

  4. Optično preberite dokument.

    Opozorilo – možnost poškodb: Da bi se izognili izgubi podatkov ali okvari tiskalnika, se med tiskanjem, branjem ali zapisovanjem iz pomnilniške naprave ne dotikajte pogona Flash ali tiskalnika v prikazanem območju.