Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

Nastavitev velikosti in vrste papirja

 1. Na začetnem zaslonu se pomaknite na:

  Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > Velikost/vrsta papirja > izberite vir papirja

 2. Nastavite velikost in vrsto papirja.

Konfiguracija univerzalnih nastavitev papirja

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Papir > Konfiguracija medija > Univerzalna nastavitev.

 2. Konfigurirajte nastavitve.

Nalaganje na pladnje

opozorilna ikona o nevarnosti, da se izdelek prevrne PREVIDNO – NEVARNOST PREVRNITVE: Da bi bilo tveganje zaradi nestabilnosti opreme manjše, nalagajte na vsak pladenj posebej. Vsi ostali pladnji naj bodo zaprti, dokler jih ne boste potrebovali.
 1. Odstranite pladenj.

  Opomba: Da preprečite zastoje papirja, ne odstranjujte pladnjev, ko tiskalnik deluje.
 2. Preden naložite papir, večkrat upognite, prepihajte in poravnajte robove listov.

 3. Naložite snop papirja tako, da bo stran, namenjena tiskanju, obrnjena navzgor.

  Opombe:

  • Za enostransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzgor in da je glava obrnjena proti zadnjemu delu pladnja.
  • Za obojestransko tiskanje pisemski papir z glavo naložite tako, da je obrnjen navzdol in da je glava obrnjena proti sprednjemu delu pladnja.
  • Papirja ne vstavljajte na silo.
  • Zagotovite, da je sveženj papirja nižji od označevalnika največje količine papirja, da preprečite zastoj papirja.
 4. Prilagodite vodili glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

 5. Vstavite pladenj.

  Po potrebi na nadzorni plošči nastavite velikost in vrsto papirja glede na papir, ki ga nalagate na pladenj.

Nalaganje v ročni podajalnik

 1. Prilagodite vodilo glede na velikost papirja, ki ga nalagate.

 2. List papirja naložite tako, da je natisljiva stran obrnjena navzgor.

  • Pisemski papir z glavo za enostransko tiskanje naložite tako, da je natisljiva stran obrnjena navzgor in da v tiskalnik najprej vstopi zgornji rob.

  • Pisemski papir z glavo za obojestransko tiskanje naložite tako, da je natisljiva stran obrnjena navzdol in da v tiskalnik nazadnje vstopi zgornji rob.

  • Ovojnice naložite tako, da so zavihki obrnjeni navzdol in ob desni strani vodila papirja.

 3. Papir podajajte, dokler naprava ne povleče vodilnega roba.

  Opombe:

  • Da preprečite zastoje papirja, papirja ne potiskajte na silo v ročni podajalnik.
  • Preden naložite naslednji list, počakajte, da se na zaslonu prikaže sporočilo.

Povezovanje pladnjev

 1. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Papir > Konfiguracija pladnja > izberite vir papirja.

 2. Za pladnje, ki jih povezujete, nastavite isto velikost in vrsto papirja.

 3. Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti Nastavitve > Naprava > Vzdrževanje > Meni za konfiguracijo > Konfiguracija pladnja > Povezovanje pladnja.

 4. Dotaknite se možnosti Samodejno.

Za prekinitev povezave med pladnji zagotovite, da pladnji nimajo enakih nastavitev velikosti in vrste papirja.

Opozorilo – možnost poškodb: Temperatura fiksirne enote je odvisna od navedene vrste papirja. Da preprečite težave pri tiskanju, uskladite nastavitev vrste papirja v tiskalniku s papirjem, ki je naložen na pladnju.