Nastavitev e-poštnih opozoril

Konfigurirajte tiskalnik tako, da bo pošiljal e-poštna opozorila, ko bo malo potrošnega materiala, ko bo treba zamenjati ali dodati papir ali če bo prišlo do zastoja papirja.

  1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vnesite naslov IP tiskalnika.

    Opombe:

  2. Kliknite Nastavitve > Naprava > Obvestila > Nastavitev e-poštnih opozoril in nato konfigurirajte nastavitve.

    Opomba: Za več informacij o nastavitvah SMTP se obrnite na ponudnika e-pošte.
  3. Kliknite Nastavi E-poštne sezname in alarme in nato konfigurirajte nastavitve.

  4. Uveljavite spremembe.