Pošiljanje tiskalnika

Za navodila o pošiljanju obiščite http://support.lexmark.com ali se obrnite na podporo strankam.