Izjava o obstojnosti

Tiskalnik vsebuje različne vrste pomnilnikov, ki lahko shranjujejo nastavitve naprave in omrežja ter podatke o uporabniku.

Vrsta pomnilnikov

Opis

Neobstojni pomnilnik

Tiskalnik uporablja standardni bralno-pisalni pomnilnik (RAM), da začasno medpomni podatke o uporabniku med enostavnimi opravili tiskanja.

Obstojni pomnilnik

Tiskalnik lahko uporablja dve obliki obstojnega pomnilnika: EEPROM in NAND (pomnilnik Flash). Obe vrsti se uporabljata za shranjevanje operacijskega sistema, nastavitev naprave in podatkov o omrežju.


Izbrišite vsebino vsakega nameščenega pomnilnika tiskalnika v naslednjih primerih: