Papir

Konfiguracija pladnja

Element menija

Opis

Privzeti vir

Pladenj [x] (1*)

Ročna izbira papirja

Ročna izbira ovojnice

Nastavite vir papirja za vsa tiskalna opravila.

Velikost/vrsta papirja

Pladenj [x] (1*)

Ročna izbira papirja

Ročna izbira ovojnice

Določite velikost ali vrsto papirja, naloženega v posamezni vir papirja.

Nadomestna velikost

Izklop

Letter/A4

Vse navedeno*

Nastavite tiskalnik, da uporabi nadomestno velikost papirja, če zahtevana velikost ni naložena v noben vir papirja.

Opombe:

  • Izklop uporabnika pozove, naj naloži zahtevano velikost papirja.
  • Letter/A4 natisne dokument velikosti A4 na velikost Letter, ko nalagate papir velikosti Letter, in dokumente velikosti Letter na papir velikosti A4, ko nalagate papir velikosti A4.
  • Vse navedeno nadomešča Letter/A4.

Konfiguracija medija

Univerzalna nastavitev

Element menija

Opis

Merske enote

Palci

Milimetri

Določite mersko enoto za univerzalni papir.

Opomba: Možnost Palci je ameriška privzeta tovarniška nastavitev. Milimetri so mednarodna privzeta tovarniška nastavitev.

Širina pokončno postavljene strani

3,00-14,17 palca (8,50*)

76-360 mm (216*)

Nastavite širino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.

Višina pokončno postavljene strani

3,00-14,17 palca (14*)

76-360 mm (356*)

Nastavite višino pokončno postavljene strani za univerzalni papir.

Smer podajanja

Krajši rob*

Daljši rob

Nastavite tiskalnik, da pobira papir pri krajšem robu ali pri daljšem robu.

Opomba: Daljši rob je na voljo samo, če je najdaljši rob krajši od največje podprte širine.


Velikosti skeniranih dokumentov po meri

Element menija

Opis

Velikost optično prebranih dokumentov po meri [x]

Ime velikosti dokumenta za skeniranje

Širina

1–8,50 palca (8,50*)

25–216 mm (216*)

Višina

1-14 palca (14*)

25-356 mm (297*)

Usmerjenost

Pokončno*

Ležeče

2 skenirana dokumenta na stran

Izklop*

Vklop

Določite ime velikosti dokumenta za optično branje in konfigurirajte nastavitve optičnega branja.


Vrste medijev

Element menija

Opis

Navaden papir

Kartonski papir

Recikliran

Sijajni

Nalepke

Kopirni

Ovojnica

Pisemski z glavo

Vnaprej potiskani

Barven papir

Lahek

Težek

Grob/bombažni

Vrsta po meri [x]

Nastavite teksturo, težo in smer naloženega papirja.

Opomba: Vrsta po meri je podprta samo pri nekaterih modelih tiskalnika.