Razumevanje stanja indikatorja

Indikator

Stanje tiskalnika

Izklopljen

Tiskalnik je izklopljen.

Moder

Tiskalnik je vklopljen ali pripravljen.

Utripa modro

Tiskalnik obdeluje podatke.

Utripa rdeče

Tiskalnik potrebuje posredovanje uporabnika.

Oranžen

Tiskalnik je v načinu mirovanja.