Uporaba nadzorne plošče

 

Del nadzorne plošče

Funkcija

1

Gumb za vklop/izklop

Vklop ali izklop tiskalnika.

Opomba: Za izklop tiskalnika pritisnite gumb za vklop/izklop in ga zadržite pet sekund.

2

Gumb za domov

Vrnitev na začetni zaslon.

3

Gumb za nazaj

Vrnitev na prejšnji zaslon.

4

Gumb za začetek

Začetek opravila, odvisno od izbranega načina.

5

Indikator

Preverite stanje tiskalnika.

6

Zaslon

  • Ogled sporočil tiskalnika in stanja potrošnega materiala.

  • Nastavitev in uporaba tiskalnika.