Toner koyuluğunu ayarlama

  1. Ana ekranda Ayarlar > Yazdırma > Kalite > Toner Koyuluğu öğesine dokunun.

  2. Bir ayar seçin.