Yazıcı parçalarını temizleme

Yazıcıyı temizleme

çarpılma tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

Notlar:

 1. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.

 2. Standart seleden kağıtları çıkarın.

 3. Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle yazıcının çevresindeki toz, tüy ve kağıt parçalarını çıkarın.

 4. Yazıcının dışını nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin.

  Notlar:

  • Evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın; yazıcının yüzeyine zarar verebilir.
  • Temizleme işlemi sonrasında yazıcının her tarafının kuru olduğundan emin olun.
 5. Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.

  standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

Dokunmatik ekranı temizleme

çarpılma tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.
 1. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.

 2. Dokunmatik ekranı nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin.

  Notlar:

  • Dokunmatik ekran zarar görebileceğinden evde kullanılan türden temizlik maddelerini ya da deterjanları kullanmayın.
  • Temizledikten sonra dokunmatik ekranın kuru olduğundan emin olun.
 3. Güç kablosunu prize takın ve ardından yazıcıyı açın.

  standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun şekilde tanımlanmış ve doğru şekilde topraklanmış bir elektrik prizine bağlayın.

Tarayıcıyı temizleme

 1. Tarayıcı kapağını açın.

 2. Aşağıdaki alanları nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin:

  • ADF camının pad'i

   Not: Bazı yazıcı modellerinde, bu konumda pad yerine ADF camı bulunur.
  • Tarayıcı camının pad'i

  • ADF camı

  • Tarayıcı camı

 3. Tarayıcı kapağını kapatın.

Alma tekerleklerini temizleme

 1. Yazıcıyı kapatın.

 2. Güç kablosunu prizden çekin ve ardından yazıcıdan çıkarın.

 3. Ön kapağı açıp iyice aşağı itin.

 4. Yazıcı kartuşu tepsisini çekip çıkarın.

 5. Fazla toner kaynaklı kirlenmeyi önlemek için yazıcı kartuşu tepsisinin üstüne bir kağıt yerleştirin ve ardından yazıcı kartuşu tepsisini takın.

 6. Ön kapağı kapatın.

 7. Tepsiyi çıkarın.

 8. Atık toner şişesini çıkarın.

  Not: Tonerin dökülmesini önlemek için şişeyi dik konumda yerleştirin.
 9. Yazıcıyı kenar kısmının üzerine yerleştirin.

 10. Alma tekerleklerini çıkarın.

 11. Yumuşak, tüy bırakmayan bir beze izopropil alkol uygulayıp alma tekerleklerini silin.

 12. Alma tekerleklerini takın.

 13. Yazıcıyı orijinal konumuna geri döndürün ve ardından atık toner şişesini takın.

 14. Tepsiyi takın.

 15. Ön kapağı açıp iyice aşağı itin.

 16. Yazıcı kartuşu tepsisini çekip çıkarın.

 17. Kağıdı çıkarın ve ardından yazıcı kartuşu tepsisini geri takın.

 18. Ön kapağı kapatın.

 19. Güç kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.

  standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun şekilde tanımlanmış ve doğru şekilde topraklanmış bir elektrik prizine bağlayın.
 20. Yazıcıyı açın.