Gizli işlerin yapılandırılması

Kontrol panelini kullanma

  1. Ana ekrandan, Ayarlar > Güvenlik > Gizli Yazdırma Ayarları yoluna dokunun.

  2. Ayarları yapılandırın.

Embedded Web Server'ı kullanma

  1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

    Notlar:

  2. Ayarlar > Güvenlik > Gizli Yazdırma Ayarı öğesine tıklayın.

  3. Ayarları yapılandırın.

Kullanım

Kime

Maks Geçersiz PIN

Kaç defa geçersiz PIN girilebileceğini ayarlar.

Not: Sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adına ait yazdırma işleri silinir.

Gizli İş Bitimi

Gizli yazdırma işlerinin sona erme süresini ayarlar.

Not: Gizli bekletilen işler, manuel olarak serbest bırakılana veya silinene kadar yazıcıda saklanır.

Tekrarlanan İş Bitimi

Tekrarlamak istediğiniz yazdırma işlerinin sona erme süresini ayarlar.

Not: Tekrarlanan bekletilen işler, yeniden yazdırma için yazıcı belleğinde saklanır.

Doğrulanan İş Bitimi

Kalan kopyaları yazdırmadan önce kalitesini incelemeniz için bir işin kopya yazdırmasının sona erme süresini ayarlar.

Not: Doğrulanan işler, kalan kopyaları yazdırmadan önce kalitenin yeterli olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bir kopya yazdırır.

Yedek İş Bitimi

Daha sonra yazdırmak üzere yazıcıda saklamak istediğiniz işler için yazdırma sona erme süresini ayarlar.

Not: Yedek işler, yazdırma işleminden sonra otomatik olarak silinir.

Tüm İşlerin Bekletilmesini İste

Yazıcıyı, tüm yazdırma işlerini bekletecek şekilde ayarlar.

Çift belgeleri sakla

Yazıcıyı tüm belgeleri aynı dosya adı ile yazdıracak şekilde ayarlar.