Kopyalama

Varsayılan Kopyalama Ayarları

Menü öğesi

Açıklama

İçerik Türü

Metin

Metin/Fotoğraf*

Fotoğraf

Resim

Özgün belgenin içeriğine göre çıktı sonucunu iyileştirir.

Kenarlar

1 taraflıdan 1 taraflıya*

1 taraflıdan 2 taraflıya

2 taraflıdan 1 taraflıya

2 taraflıdan 2 taraflıya

Özgün belgeye göre tarama davranışını belirler.

Not: Bazı yazıcı modellerinde yalnızca 2 taraflıdan 1 taraflıya ve 2 taraflıdan 2 taraflıya öğesi görüntülenir.

Renkli

Kapalı

Açık*

Otomatik

Kopyaların renkli yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.

Taraf başına Sayfa

Kapalı*

2 Dikey sayfa

4 Dikey sayfa

2 Yatay sayfa

4 Yatay sayfa

Kağıt yaprağının bir yüzüne yazdırılacak sayfa görüntülerinin sayısını belirler.

Sayfa Kenarlıklarını Yazdır

Açık

Kapalı*

Tek sayfaya birden çok sayfa yazdırırken her görüntünün çevresine kenarlık yerleştirir.

Harmanla

Kapalı [1,1,1,2,2,2]

Açık [1,2,1,2,1,2]*

Sırayla birden çok kopya yazdırır.

"Kopyalama Kaynağı" Boyutu

[Kağıt boyutlarının listesi]

Özgün belgenin kağıt boyutunu ayarlar.

Not: ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.

"Kopyalama Hedefi" Kaynağı

Tepsi [x] (1*)

El İle Besleyici

Otomatik Boyut Eşleştirme

Kopyalama işi için kağıt kaynağını belirler.

Koyuluk

1 - 9 (5*)

Taranan görüntünün koyuluğunu ayarlar.

Kopya Sayısı

1-9999 (1*)

Kopya sayısını belirler.


Gelişmiş Görüntüleme

Menü öğesi

Açıklama

Renk Dengesi

Camgöbeğinden Kırmızıya

-4 - 4 (0*)

Macentadan Yeşile

-4 - 4 (0*)

Sarıdan Maviye

-4 - 4 (0*)

Tarama sırasında renk yoğunluğunu ayarlar.

Otomatik Renk Algıla

Renk Hassasiyeti

1-9 (5*)

Alan Hassasiyeti

1-9 (5*)

Yazıcının özgün belgeden algıladığı renk miktarını ayarlar.

Kontrast

İçerik için En İyisi*

0

1

2

3

4

5

Çıktının kontrastını belirtir.

Arka Planı Kaldırma

Düzey

-4 - 4 (0*)

Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar.

Kenardan Kenara Tara

Açık

Kapalı*

Özgün belgenin kenardan kenara taranmasını sağlar.


Yönetici Kontrolleri

Menü öğesi

Açıklama

Renkli Kopyalara İzin Ver

Açık*

Kapalı

Kopyaları renkli yazdırır.

Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver

Açık*

Kapalı

Özel kopya ayarlarını kısayol olarak kaydeder.