Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Cloud Connector profili oluşturma

 1. Ana ekrandan Cloud Connector öğesine dokunun.

 2. Bir bulut hizmet sağlayıcı seçin.

 3. Oluştur veya profil ekle simgesi öğesine dokunun.

 4. Benzersiz bir profil adı girin.

  Not: Profili korumak için bir PIN oluşturmanızı öneririz.
 5. Tamam öğesine dokunun ve ardından yetkilendirme kodunu not edin.

  Not: Yetkilendirme kodu yalnızca 24 saat geçerlidir.
 6. Bir web tarayıcısı açın ve ardından https://lexmark.cloud-connect.co adresine gidin.

 7. İleri öğesine tıklayın ve ardından Kullanım Koşullarını kabul edin.

 8. Yetkilendirme kodunu girin ve ardından Bağlan öğesine tıklayın.

 9. Bulut hizmet sağlayıcısı hesabınızda oturum açın.

 10. İzinleri verin.

  Not: Yetkilendirme işlemini tamamlamak için profili 72 saat içerisinde açın.

Yer imlerini yönetme

Yer imleri oluşturma

Sunucularda veya web üzerinde kayıtlı sık erişilen belgeleri yazdırmak için yer imlerini kullanın.

 1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

  Notlar:

  • Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
  • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 2. Yer İmleri > Yer İmi Ekle öğesine tıklayın ve bir yer imi adı yazın.

 3. Bir Adres protokolü türü seçin ve aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

  • HTTP ve HTTPS için yer imini oluşturmak istediğiniz URL'yi yazın.

  • HTTPS için IP adresi yerine ana bilgisayar adı kullandığınızdan emin olun. Örneğin 123.123.123.123/sample.pdf yazmak yerine myWebsite.com/sample.pdf yazın. Ana bilgisayar adının sunucu sertifikasındaki Genel Ad (CN) değeriyle eşleştiğinden de emin olun. Sunucu sertifikasındaki CN değerini edinme hakkında daha fazla bilgi için web tarayıcınızın yardım bilgilerine bakın.

  • FTP için FTP adresini yazın. Örneğin myServer/myDirectory. FTP bağlantı noktasını girin. Bağlantı noktası 21, komut yollamak için varsayılan bağlantı noktasıdır.

  • SMB için ağ klasörü adresini yazın. Örneğin myServer/myShare/myFile.pdf. Ağ etki alanının adını yazın.

  • Gerekirse FTP ve SMB için Kimlik Doğrulama türünü seçin.

  Yer imine erişimi sınırlandırmak için bir PIN girin.

  Not: Uygulama aşağıdaki dosya türlerini destekler: PDF, JPEG, TIFF ve HTML tabanlı web siteleri. DOCX ve XLXS gibi diğer dosya türleri bazı yazıcı modellerinde desteklenir.
 4. Kaydet öğesine tıklayın.

Klasör oluşturma

 1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

  Notlar:

  • Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
  • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 2. Yer İmleri > Klasör Ekle öğesine tıklayın ve ardından bir klasör adı yazın.

  Not: Klasöre erişimi sınırlandırmak için bir PIN girin.
 3. Kaydet öğesine tıklayın.

Not: Bir klasör içerisinde klasörler veya yer imleri oluşturabilirsiniz. Bir yer imi oluşturmak için bkz. Yer imleri oluşturma.