E-posta

E-posta Ayarları

Menü öğesi

Açıklama

Birincil SMTP Ağ Geçidi

E-posta gönderimi için kullanılan birincil SMTP sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını yazar.

Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası

1-65535 (25*)

Birincil SMTP sunucusunun bağlantı noktası numarasını girer.

İkincil SMTP Ağ Geçidi

İkincil veya yedek SMTP sunucunuzun sunucu IP adresini veya ana bilgisayar adını yazar.

İkincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası

1-65535 (25*)

İkincil veya yedek SMTP sunucunuzun sunucu bağlantı noktası numarasını girer.

SMTP Zaman Aşımı

5-30 saniye (30*)

SMTP sunucusu yanıt vermiyorsa yazıcı zaman aşımına uğramadan önce geçmesi gereken süreyi ayarlar.

Yanıt Adresi

E-postaya yanıt adresini belirler.

Her zaman SMTP varsayılan Yanıt Adresini kullan

Açık

Kapalı*

SMTP sunucuda her zaman varsayılan yanıt adresini kullanır.

SSL/TLS Kullan

Devre dışı*

Görüşme

Gerekli

E-postanın şifreli bağlantı kullanarak gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.

Güvenilir Sertifika Gerektir

Açık*

Kapalı

SMTP sunucusuna erişirken güvenilir sertifika gerektirir.

SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama

Kimlik doğrulama gerekmiyor*

Oturum Aç/Düz

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

SMTP sunucusu için kimlik doğrulama türünü ayarlar.

Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta

Yok*

Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan

Aygıt tarafından gönderilen e-posta için kimlik bilgileri gerekip gerekmeyeceğini belirler.

Aygıt Kullanıcı Kimliği

SMTP sunucusuna bağlanırken kullanılacak kullanıcı kimliği ve parolayı belirler.

Aygıt Parolası
NTLM Etki Alanı

NTLM güvenlik protokolü için etki alanı adını belirler.


Varsayılan E-posta Ayarları

Menü öğesi

Açıklama

Konu

E-posta konusunu ve mesajını belirler.

Mesaj
Dosya Adı

Taranan görüntü için dosya adını belirler.

Biçim

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

Taranan görüntü için dosya biçimini belirler.

PDF Ayarları

PDF Sürümü

1.3

1.4

1.5*

1.6

1.7

Arşiv Sürümü

A-1a*

A-1b

Güvenli

Kapalı*

Açık

Arşiv (PDF/A)

Kapalı*

Açık

Taranan görüntünün PDF biçimini ayarlar.

Not: Arşiv Sürümü ve Arşiv (PDF/A) yalnızca PDF Sürümü 1.4'e ayarlıysa görüntülenir.

İçerik Türü

Metin

Metin/Fotoğraf*

Fotoğraf

Resim

Özgün belgenin içeriğine göre çıktı sonucunu iyileştirir.

Renkli

Siyah Beyaz

Gri

Renkli*

Otomatik

Görüntü tararken kullanılacak rengi belirler.

Çözünürlük

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Taranan görüntünün çözünürlüğünü ayarlar.

Koyuluk

1-9 (5*)

Taranan görüntünün koyuluğunu ayarlar.

Yönlendirme

Dikey*

Yatay

Özgün belgenin yönlendirmesini belirtir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Özgün Boyut

[Kağıt boyutlarının listesi]

Özgün belgenin kağıt boyutunu ayarlar.

Not: Varsayılan fabrika ayarı Karma Boyutlar'dır.

Kenarlar

Kapalı*

Kısa Kenar

Uzun Kenar

Belgenin her iki tarafında tarama yaparken özgün belgenin yönünü belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.


Gelişmiş Görüntüleme

Menü öğesi

Açıklama

Renk Dengesi

Camgöbeği - Kırmızı

-4 - 4 (0*)

Macenta - Yeşil

-4 - 4 (0*)

Sarı - Mavi

-4 - 4 (0*)

Tarama sırasında renk yoğunluğunu ayarlar.

Otomatik Renk Algıla

Renk Hassasiyeti

1-9 (5*)

Alan Hassasiyeti

1-9 (5*)

E-posta Bit Derinliği

1 bit*

8 bit

Minimum Tarama Çözünürlüğü

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi*

Yazıcının özgün belgeden algıladığı renk miktarını ayarlar.

Kontrast

İçerik için en iyisi*

0

1

2

3

4

5

Çıktının kontrastını belirtir.

Arka Planı Kaldırma

Düzey

-4 - 4 (0*)

Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar.

Kenardan Kenara Tara

Açık

Kapalı*

Özgün belgenin kenardan kenara taranmasını sağlar.


Yönetici Kontrolleri

Menü öğesi

Açıklama

Maks E-posta Boyutu

0-65535 (0*)

Her e-posta için izin verilen dosya boyutunu ayarlar.

Boyut Hatası Mesajı

E-posta izin verilen dosya boyutunu aştığında yazıcının gönderdiği hata mesajını belirler.

Not: En fazla 1024 karakter girebilirsiniz.

Bana Kopya Gönder

Asla görünmez*

Varsayılan Olarak Açık

Varsayılan Olarak Kapalı

Her Zaman Açık

Size e-postanın kopyasını gönderir.

Metin Varsayılanları

5-95 (75*)

Taranan görüntüdeki metnin kalitesini ayarlar.

Metin/Fotoğraf Varsayılanları

5-95 (75*)

Taranan görüntüdeki metin veya fotoğrafın kalitesini ayarlar.

Fotoğraf Varsayılanları

5-95 (50*)

Taranan görüntüdeki fotoğrafın kalitesini ayarlar.

Aktarım Günlüğü

Günlük yazdır*

Günlüğü Yazdırma

Yalnızca Hata Yazdır

Başarılı e-posta iletimi için günlük yazdırır.

Günlük Kağıt Kaynağı

Tepsi [x] (1*)

Günlükleri yazdırmak için kullanılan kağıt kaynağını belirler.

Kısayol Olarak Kaydetmeye İzin Ver

Açık*

Kapalı

E-posta adreslerini kısayol olarak kaydeder.

Not: Kapalı olarak ayarlandığında Kısayol Olarak Kaydet düğmesi, e-posta Hedefi ekranında görüntülenmez.

Gönderdikten Sonra E-posta Bilgilerini Sıfırla

Açık*

Kapalı

Bir e-posta gönderdikten sonra varsayılan e-posta bilgilerini sıfırlar.