Yazıcı belleğini silme

Yazıcınızdaki geçici belleği veya arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcınızı kapatın.

Kalıcı belleği veya kişisel ayarları, aygıt ve ağ ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve yerleşik çözümleri silmek için aşağıdakileri uygulayın:

  1. Ana ekranda Ayarlar > Aygıt > Bakım > Servis Dışı Silme öğesine dokunun.

  2. Kalıcı bellekteki tüm bilgileri sil onay kutusunu seçin ve Tamam öğesine dokunun.

  3. İlk kurulumu başlat veya Yazıcıyı çevrimdışı bırak seçeneğini belirleyip Tamam öğesine dokunun.