Faks

Varsayılan Faks Ayarları

Faks Modu

Menü öğesi

Açıklama

Faks Modu

Faks

Faks Sunucusu

Devre dışı

Bir faks modu seçer.

Not: Varsayılan fabrika ayarı, yazıcınızın modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Faks Kurulumu

Genel Faks ayarları

Menü öğesi

Açıklama

Faks Adı

Faks makinenizi tanımlar.

Faks Numarası

Faks numaranızı tanımlar.

Faks Kimliği

Faks Adı

Faks Numarası*

Faks alıcılarına faks adınızı veya faks numaranızı bildirir.

Bellek Kullanımı

Tüm alınanlar

Çoğunu al

Eşit*

En çok gönderilen

Tüm gönderilenler

Faks gönderme için ayrılan dahili yazıcı belleği miktarını ayarlar.

Not: Bu menü öğesi, arabellek koşullarını ve başarısız faksları önler.

Faksları İptal Et

İzin Ver*

İzin Verme

Giden faksları iletilmeden önce iptal eder ya da gelen faksları yazdırılması bitmeden önce iptal eder.

Faks Numarası Maskeleme

Kapalı*

Soldan

Sağdan

Giden faks numarasını maskeleme formatını belirler.

Maskelenecek Basamaklar

0-58 (0*)

Giden bir faks numarasında maskelenecek basamakların sayısını belirtir.

Hatta Bağlı Algılamayı Etkinleştir

Açık*

Kapalı

Yazıcıya telefon hattı bağlı olup olmadığını tespit eder.

Not: Tespit işlemi yazıcı açıldığında ve her aramadan önce gerçekleşir.

Faks Uyumluluğunu Optimize Et

Yazıcının faks işlevini diğer faks makineleriyle optimum uyumluluk için yapılandırır.

Faks Aktarımı

T.38

Analog

G.711

etherFAX

Faks aktarımı yöntemini ayarlayın.

Notlar:

  • Bu menü öğesi, yalnızca yazıcıya bir etherFAX veya IP üzerinden Faks (FoIP) lisans paketi yüklenmişse görüntülenir.
  • Varsayılan fabrika ayarları, yazıcınızın modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

HTTPS Faks Ayarları
Not: Bu menü yalnızca Faks Aktarımı etherFAX olarak ayarlanmışsa görüntülenir.

Menü öğesi

Açıklama

HTTPS hizmeti URL'si

etherFAX hizmeti URL'sini belirtir.

HTTPS Proxy

Bir proxy sunucu URL'si belirtir.

HTTPS Proxy Kullanıcısı

Proxy sunucusu için kullanıcı adı ve parolayı belirtir.

HTTPS Proxy Parolası
Faks Gönderme Şifrelemesi

Devre dışı

Etkin*

Gerekli

Giden faks mesajları için şifrelemeyi etkinleştirir.

Faks Alma Şifrelemesi

Devre dışı

Etkin*

Gerekli

Gelen faks mesajları için şifrelemeyi etkinleştirir.

HTTPS Faks Durumu

etherFAX iletişim durumunu gösterir.


Faks Gönderme Ayarları

Menü öğesi

Açıklama

Çözünürlük

Standart*

Hassas

Süper İnce

Ultra İnce

Taranan görüntünün çözünürlüğünü ayarlar.

Not: Çözünürlüğün yüksek olması faksın iletim süresini artırır ve daha fazla bellek gerektirir.

Özgün Boyut

[Kağıt boyutlarının listesi] (Karma Boyutlar*)

Özgün belgenin boyutunu belirtin.

Yönlendirme

Dikey*

Yatay

Özgün belgenin yönlendirmesini belirtir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Kenarlar

Kapalı*

Kısa Kenar

Uzun Kenar

Belgenin her iki tarafında tarama yaparken özgün belgenin yönünü belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

İçerik Türü

Metin*

Metin/Fotoğraf

Fotoğraf

Resim

Özgün belgenin içeriğine göre çıktı sonucunu iyileştirir.

Koyuluk

1-9 (5*)

Taranan görüntünün koyuluğunu ayarlar.

PABX arkasında

Açık

Kapalı*

Yazıcının çevir sesini beklemeden faks numarasını çevirmesini sağlar.

Not: Private Automated Branch Exchange (PABX), tek bir erişim numarasının dışarıdan arayanlara birkaç hat sunmasını sağlayan bir telefon ağıdır.

Çevirme Modu

Ton*

Darbeli

Gelen veya giden fakslar için çevirme modunu belirler.


Gelişmiş Görüntüleme

Menü öğesi

Açıklama

Renk Dengesi

Camgöbeği - Kırmızı

-4 - 4 (0*)

Macenta - Yeşil

-4 - 4 (0*)

Sarı - Mavi

-4 - 4 (0*)

Tarama sırasında renk yoğunluğunu ayarlar.

Kontrast

İçerik için En İyisi*

0

1

2

3

4

5

Çıktının kontrastını ayarlar.

Arka Planı Kaldırma

Düzey

-4 - 4 (0*)

Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar.

Kenardan Kenara Tara

Açık

Kapalı*

Özgün belgenin kenardan kenara taranmasını sağlar.


Yönetici Kontrolleri

Menü öğesi

Açıklama

Otomatik Yeniden Ara

0-9 (5*)

Alıcı faks makinelerinin etkinlik düzeylerine göre yeniden arama girişimlerinin sayısını ayarlar.

Yeniden Arama Sıklığı

1-200 dakika (3*)

Faksı başarıyla gönderme şansını artırmak için yeniden arama girişimleri arasındaki süreyi artırır.

ECM'yi Etkinleştir

Açık*

Kapalı

Faks işleri için Hata Düzeltme Modunu (ECM) etkinleştirir.

Not: ECM, faks iletim işleminde telefon hattı paraziti ve zayıf sinyal gücünden kaynaklanan hataları algılar ve düzeltir.

Faks Taramaları Etknlştr.

Açık*

Kapalı

Yazıcıda taranan dosyaları fakslar.

Faks için Sürücü

Açık*

Kapalı

Yazdırma sürücüsünün faks göndermesine izin verir.

Kısayol Olarak Kaydet'e İzin Ver

Açık*

Kapalı

Faks numaralarını yazıcıda kısayol olarak kaydeder.

Maks Hız

33.600*

14.400

9600

4800

2400

Maksimum faks gönderme hızını ayarlar.

Renkli Faks Taramaları Etknlştr.

Varsayılan Olarak Kapalı*

Varsayılan Olarak Açık

Hiçbir Zaman Kullanma

Her Zaman Kullan

Faks için renkli taramaları etkinleştirir.

Renkli Faksları Tek Renk Faksa Otomatik Dönüştür

Açık*

Kapalı

Tüm giden renkli faksları siyah beyaza dönüştürür.

Faks Numarasını Onaylayın

Kapalı*

Açık

Kullanıcıdan faks numarasını onaylamasını ister.

Çevirme Öneki

Bir çevirme öneki ayarlar.


Faks Alma Ayarları

Menü öğesi

Açıklama

Çalma Sayısı

1-25 (3*)

Gelen faks için zil sayısını ayarlar.

Otomatik Küçültme

Açık*

Kapalı

Gelen faksı sayfaya sığacak şekilde ölçeklendirir.

Kağıt Kaynağı

Tepsi [X]

Otomatik*

Gelen faksı yazdırmak için kullanılacak kağıt kaynağını ayarlar.

Kenarlar

Açık

Kapalı*

Kağıdın her iki tarafına yazdırın.

Ayırma Sayfaları

Yok*

İş Öncesi

İş Sonrası

Yazdırma sırasında boş ayırma sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirler.

Ayırma Sayfası Kaynağı

Tepsi [X] (1*)

Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler.

Faks Alt Bilgisi

Açık

Kapalı*

Alınan bir fakstaki her sayfanın en alt kısmına iletim bilgilerini yazdırır.

Faks Altbilgisi Saat Damgası

Al*

Baskı

Saat damgasını alınan faksın her sayfasının alt kısmına yazdırır.


Yönetici Kontrolleri

Menü öğesi

Açıklama

Faks Alımını Etkinleştir

Açık*

Kapalı

Yazıcıyı faks alacak şekilde ayarlar.

Renkli Faks Alımını Etkinleştir

Açık*

Kapalı

Yazıcıyı renkli faks alacak şekilde ayarlar.

Arayan Kimliğini Etkinleştir

Açık

Kapalı*

Gelen faksı gönderen numarayı gösterir.

Adsız Faksları Engelle

Açık

Kapalı*

İstasyon kimliği veya faks kimliği belirtilmemiş aygıtlardan gönderilen gelen faksları engeller.

Yanıt Açık

Tüm Ziller*

Yalnızca Tek Zil

Yalnızca Çift Zil

Yalnızca Üç Zil

Yalnızca Tek veya Çift Zil Sesi

Yalnızca Tek veya Üç Zil Sesi

Yalnızca Çift veya Üç Zil

Gelen faks için farklı bir zil sesi ayarlar.

Otomatik Yanıtla

Açık*

Kapalı

Yazıcıyı, faksı otomatik olarak alacak şekilde ayarlar.

Faksı İletme

Yazdır*

Yazdır ve ilet

İlet

Alınan faksın iletilip iletilmeyeceğini belirler.

İletme Hedefi

Hedef 1

Hedef 2

Alınan faksın nereye iletileceğini belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Faks İletme özelliği Yazdır ve İlet veya İlet olarak ayarlandığında görünür.

Maks Hız

33.600*

14.400

9600

4800

2400

Maksimum faks iletim hızını ayarlar.


Faks Günlüğü ayarları

Menü öğesi

Açıklama

Aktarım Günlüğü Sıklığı

Her zaman*

Hiçbir zaman

Yalnızca Hata İçin

Yazıcının hangi sıklıkta aktarım günlüğü oluşturacağını belirler.

Aktarım Günlüğü Eylemi

Baskı

Kapalı

Açık*

E-posta

Kapalı*

Açık

Başarılı faks iletimi veya iletim hatası için günlük yazdırır veya günlüğün e-postasını gönderir.

Alma Hatası Günlüğü

Asla Yazdırma*

Hata Olursa Yazdır

Faks alım hataları için günlük yazdırır.

Otomatik Yazdırma Günlüğü

Açık*

Kapalı

Tüm faks etkinliklerini yazdırır.

Kağıt Kaynağı Günlüğü

Tepsi [x] (1*)

Günlükleri yazdırmak için kullanılan kağıt kaynağını belirler.

Günlük Görüntüle

Uzak Faks Adı*

Aranan Numara

Göndereni uzak faks adı veya faks numarasıyla tanımlar.

İş Günlüğü Etknlştr.

Açık*

Kapalı

Tüm faks işlerinin özetini görüntüler.

Arama Günlüğü Etknlştr.

Açık*

Kapalı

Faks çevirme geçmişinin özetini görüntüler.


Hoparlör ayarları

Menü öğesi

Açıklama

Hoparlör Modu

Her Zaman Kapalı*

Her Zaman Açık

Bağlanıncaya Kadar Açık

Faks hoparlör modunu ayarlar.

Hoparlör Sesi

Düşük*

Yüksek

Faks hoparlörünün ses düzeyini ayarlar.

Zil Sesi Düzeyi

Kapalı*

Açık

Zil sesi düzeyini etkinleştirir.


Faks Sunucusu Ayarları

Genel Faks Ayarları

Menü öğesi

Açıklama

Biçimlendirme

Faks alıcısını belirler.

Not: Faks numarasını kullanmak istiyorsanız numaradan önce numara işaretini (#) yazın.

Yanıt Adresi

Faks göndermek için yanıt adresini belirler.

Konu

Faks konusunu ve mesajını belirler.

Mesaj
Analog alımı etkinleştir

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, analog faksları alacak şekilde ayarlar.


Faks Sunucusu E-posta Ayarları

Menü öğesi

Açıklama

E-posta SMTP Sunucusu Kullan

Açık*

Kapalı

Faks alırken ve gönderirken e-posta için Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) ayarlarını kullanır.

Not: Açık olarak ayarlandığında Faks Sunucusu E-posta Ayarları menüsündeki diğer tüm ayarlar gösterilmez.

Birincil SMTP Ağ Geçidi

Birincil SMTP sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını yazar.

Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası

1-65.535 (25*)

Birincil SMTP sunucusunun bağlantı noktası numarasını girer.

İkincil SMTP Ağ Geçidi

İkincil veya yedek SMTP sunucunuzun sunucu IP adresini veya ana bilgisayar adını yazar.

İkincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası

1-65.535 (25*)

İkincil veya yedek SMTP sunucunuzun sunucu bağlantı noktası numarasını girer.

SMTP Zaman Aşımı

5–30 (30*)

SMTP sunucusu yanıt vermiyorsa yazıcı zaman aşımına uğramadan önce geçmesi gereken süreyi ayarlar.

Yanıt Adresi

Faks göndermek için yanıt adresini belirler.

SSL/TLS Kullan

Devre dışı*

Görüşme

Gerekli

Faksın şifreli bağlantı kullanarak gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.

Güvenilir Sertifika Gerektir

Kapalı

Açık*

SMTP sunucusuna erişirken kullanılacak güvenilir sertifikayı belirler.

SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama

Kimlik doğrulama gerekmiyor*

Oturum Aç/Düz

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

SMTP sunucusu için kimlik doğrulama türünü ayarlar.

Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta

Yok*

Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan

Aygıt tarafından gönderilen e-posta için kimlik bilgileri gerekip gerekmeyeceğini belirler.

Kullanıcı-Tarafından Gönderilen E-Posta

Yok*

Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan

Oturum Kullanıcı Kimliği ve Parolası kullan

Oturum E-posta Adresi ve Parolası Kullan

Kullanıcıya sor

Kullanıcı tarafından gönderilen e-posta için kimlik bilgileri gerekip gerekmeyeceğini belirler.

Active Directory Aygıt Bilgilerini Kullan

Kapalı*

Açık

Kullanıcı kimlik bilgileri ve grup hedeflerinin SMTP sunucusuna bağlanmasını sağlar.

Aygıt Kullanıcı Kimliği

SMTP sunucusuna bağlanırken kullanılacak kullanıcı kimliği ve parolayı belirler.

Aygıt Parolası
Kerberos 5 ALANI

Kerberos 5 kimlik doğrulama protokolü için alanı belirler.

NTLM Etki Alanı

NTLM güvenlik protokolü için etki alanı adını belirler.

"SMTP sunucusu kurulmadı" hatasını devre dışı bırak

Kapalı*

Açık

"SMTP sunucusu kurulmadı" hata mesajını gizler.


Faks Sunucusu Tarama Ayarları

Menü öğesi

Açıklama

Görüntü Biçimi

TIFF (.tif)

PDF (.pdf)*

JPEG (.jpg)

Taranan görüntü için dosya biçimini belirler.

İçerik Türü

Metin*

Metin/Fotoğraf

Fotoğraf

Resim

Özgün belgenin içeriğine göre çıktı sonucunu iyileştirir.

İçerik Kaynağı

Siyah Beyaz Lazer

Renkli Lazer*

Mürekkep Püskürtmeli

Fotoğraf/Film

Magazin

Gazete

Basın

Diğer

Özgün belgenin kaynağına göre çıktı sonucunu iyileştirir.

Faks Çözünürlüğü

Standart*

İnce

Süper İnce

Ultra İnce

Faks çözünürlüğünü ayarlar.

Kenarlar

Kapalı*

Kısa Kenar

Uzun Kenar

Belgenin her iki tarafında tarama yaparken özgün belgenin yönünü belirler.

Koyuluk

1-9 (5*)

Çıktının koyuluğunu ayarlar.

Yönlendirme

Dikey*

Yatay

Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.

Özgün Boyut

[Kağıt boyutlarının listesi]

Özgün belgenin kağıt boyutunu ayarlar.

Notlar:

  • Karma Boyutlar ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
  • Bu ayar yazıcınızın modeline göre değişiklik gösterebilir.
Birden-Çok Syf TIFF Kullan

Kapalı

Açık*

Tek sayfalı ve birden çok sayfalı TIFF dosyaları arasında seçim yapılmasını sağlar.