USB Sürücüsü

Flash Sürücü Tarama

Menü öğesi

Açıklama

Biçim

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

Taranan görüntü için dosya formatını belirler.

PDF Ayarları

PDF Sürümü

1.3

1,4

1.5*

1.6

1.7

Arşiv Sürümü

A-1a*

A-1b

Güvenli

Kapalı*

Açık

Arşiv (PDF/A)

Kapalı*

Açık

Taranan görüntü için PDF formatını ayarlar.

Not: Arşiv Sürümü ve Arşiv (PDF/A) yalnızca PDF Sürümü 1.4'e ayarlıysa görüntülenir.

İçerik Türü

Metin

Metin/Fotoğraf*

Resim

Fotoğraf

Özgün belgenin içeriğine göre çıktı sonucunu iyileştirir.

Renkli

Siyah Beyaz

Gri

Renkli*

Otomatik

Görüntü tararken kullanılacak rengi belirler.

Çözünürlük

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Taranan görüntünün çözünürlüğünü ayarlar.

Koyuluk

1-9 (5*)

Taranan görüntünün koyuluğunu ayarlar.

Yönlendirme

Dikey*

Yatay

Özgün belgenin yönlendirmesini belirtir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Özgün Boyut

[Kağıt boyutlarının listesi] (Karma Boyutlar*)

Özgün belgenin kağıt boyutunu ayarlar.

Kenarlar

Kapalı*

Kısa Kenar

Uzun Kenar

Belgenin her iki tarafında tarama yaparken özgün belgenin yönünü belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Dosya Adı

Taranan görüntünün dosya adını belirler.


Gelişmiş Görüntüleme

Menü öğesi

Açıklama

Renk Dengesi

Camgöbeğinden Kırmızıya

-4 - 4 (0*)

Macentadan Yeşile

-4 - 4 (0*)

Sarıdan Maviye

-4 - 4 (0*)

Tarama sırasında renk yoğunluğunu ayarlar.

Otomatik Renk Algıla

Renk Hassasiyeti

1-9 (5*)

Alan Hassasiyeti

1-9 (5*)

Tarama Bit Derinliği

1 bit*

8 bit

Minimum Tarama Çözünürlüğü

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi*

Yazıcının özgün belgeden algıladığı renk miktarını ayarlar.

Kontrast

İçerik için en iyisi*

0

1

2

3

4

5

Çıktının kontrastını belirtir.

Arka Planı Kaldırma

Düzey

-4 - 4 (0*)

Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar.

Kenardan Kenara Tara

Açık

Kapalı*

Özgün belgenin kenardan kenara taranmasını sağlar.


Yönetici Kontrolleri

Menü öğesi

Açıklama

Metin Varsayılanları

5-95 (75*)

Taranan görüntüdeki metnin kalitesini ayarlar.

Metin/Fotoğraf Varsayılanları

5-95 (75*)

Taranan görüntüdeki metin veya fotoğrafın kalitesini ayarlar.

Fotoğraf Varsayılanları

5-95 (50*)

Taranan görüntüdeki fotoğrafın kalitesini ayarlar.


Flash Sürücü Yazdırma

Menü öğesi

Açıklama

Kopya Sayısı

1-9999 (1*)

Kopya sayısını ayarlar.

Kağıt Kaynağı

Tepsi [x] (1*)

Elle Kağıt

Elle Zarf

Yazdırma işi için kağıt kaynağını ayarlar.

Renkli

Kapalı

Açık*

Çıktıyı renkli yazdırır.

Harmanla

1,1,1 - 2,2,2

1,2,3 - 1,2,3*

Sırayla birden çok kopya yazdırır.

Kenarlar

Tek Taraflı*

Çift Taraflı

Baskıların kağıdın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler.

Çevirme Stili

Uzun Kenar*

Kısa Kenar

Çift taraflı yazdırma işlemi gerçekleştirirken kağıdın hangi tarafının (uzun kenar mı yoksa kısa kenar mı) ciltleneceğini belirler.

Not: Belirlenen seçeneğe bağlı olarak yazıcı, işi doğru şekilde ciltlemek için yazdırılan her bir sayfa bilgisini otomatik olarak ayırır.

Taraf başına Sayfa

Kapalı*

Taraf başına 2 sayfa

Taraf başına 3 sayfa

Taraf başına 4 sayfa

Taraf başına 6 sayfa

Taraf başına 9 sayfa

Taraf başına 12 sayfa

Taraf başına 16 sayfa

Kağıt yaprağının bir yüzüne birden çok sayfa görüntüsü yazdırır.

Taraf Başına Sayfa Sırası

Yatay*

Ters Yatay

Ters Dikey

Dikey

Taraf Başına Sayfa ayarı kullanılırken birden çok sayfalı görüntülerin konumunu belirler.

Not: Konumlandırma, sayfa görüntülerinin sayısına ve sayfa yönlendirmesine bağlı olarak değişir.

Taraf Başına Sayfa Yönü

Otomatik*

Yatay

Dikey

Taraf Başına Sayfa ayarı kullanılırken birden çok sayfalı belgenin yönlendirmesini belirler.

Taraf Başına Sayfa Kenarlığı

Yok*

Katı

Taraf Başına Sayfa ayarı kullanılırken her sayfa görüntüsünün çevresine kenarlık yazdırır.

Ayırma Sayfaları

Kapalı*

Kopyalar Arasında

İşlerin Arasına

Sayfaların Arasına

Yazdırma sırasında boş ayırma sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirler.

Ayırma Sayfası Kaynağı

Tepsi [x] (1*)

Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler.

Boş Sayfalar

Yazdırma*

Yazdırma

Bir yazdırma işinde boş sayfaların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir.