FTP

Varsayılan FTP Ayarları

Menü öğesi

Açıklama

Biçim

PDF (.pdf)*

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

Taranan görüntü için dosya formatını belirler.

PDF Ayarları

PDF Sürümü

1.3

1,4

1.5*

1.6

1.7

Arşiv Sürümü

A-1a*

A-1b

Güvenli

Kapalı*

Açık

Arşiv (PDF/A)

Kapalı*

Açık

Taranan görüntü için PDF formatını ayarlar.

Not: Arşiv Sürümü ve Arşiv (PDF/A) yalnızca PDF Sürümü 1.4'e ayarlıysa görüntülenir.

İçerik Türü

Metin

Metin/Fotoğraf*

Resim

Fotoğraf

Özgün belgenin içeriğine göre çıktı sonucunu iyileştirir.

Renkli

Siyah Beyaz

Gri

Renkli*

Otomatik

Görüntü tararken kullanılacak rengi belirler.

Çözünürlük

75 dpi

150 dpi*

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Taranan görüntünün çözünürlüğünü ayarlar.

Koyuluk

1-9 (5*)

Taranan görüntünün koyuluğunu ayarlar.

Yönlendirme

Dikey*

Yatay

Özgün belgenin yönlendirmesini belirtir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Özgün Boyut

[Kağıt boyutlarının listesi] (Karma Boyutlar*)

Özgün belgenin kağıt boyutunu ayarlar.

Kenarlar

Kapalı*

Kısa Kenar

Uzun Kenar

Belgenin her iki tarafında tarama yaparken özgün belgenin yönünü belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

Dosya Adı

Taranan görüntünün dosya adını belirler.


Gelişmiş Görüntüleme

Menü öğesi

Açıklama

Renk Dengesi

Camgöbeği - Kırmızı

-4 - 4 (0*)

Macenta - Yeşil

-4 - 4 (0*)

Sarı - Mavi

-4 - 4 (0*)

Tarama sırasında renk yoğunluğunu ayarlar.

Otomatik Renk Algıla

Renk Hassasiyeti

1-9 (5*)

Alan Hassasiyeti

1-9 (5*)

FTP Bit Derinliği

1 bit*

8 bit

Minimum Tarama Çözünürlüğü

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi*

Yazıcının özgün belgeden algıladığı renk miktarını ayarlar.

Kontrast

İçerik için en iyisi*

0

1

2

3

4

5

Çıktının kontrastını belirtir.

Arka Planı Kaldırma

Düzey

-4 - 4 (0*)

Taranmış bir resimdeki görünür arka planın miktarını ayarlar.

Kenardan Kenara Tara

Açık

Kapalı*

Özgün belgenin kenardan kenara taranmasını sağlar.


Yönetici Kontrolleri

Menü öğesi

Açıklama

Metin Varsayılanları

5-95 (75*)

Taranan görüntüdeki metnin kalitesini ayarlar.

Metin/Fotoğraf Varsayılanları

5-95 (75*)

Taranan görüntüdeki metin veya fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar.

Fotoğraf Varsayılanları

5-95(50*)

Taranan görüntüdeki fotoğraf görüntüsünün kalitesini ayarlar.

Aktarım Günlüğü

Günlük Yazdır*

Günlüğü Yazdırma

Yalnızca Hata Yazdır

Başarılı FTP tarama iletimi için günlük yazdırır.

Kağıt Kaynağı Günlüğü

Tepsi [x] (1*)

FTP günlüklerini yazdırmak için kullanılacak kağıt kaynağını belirler.