Bildirimler

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark CX331adwe; Lexmark CX431adw, Lexmark CX431dw; Lexmark MC3224adwe, Lexmark MC3224dwe, Lexmark MC3224i; Lexmark MC3326adwe, Lexmark MC3326i; Lexmark MC3426adw, Lexmark MC3426i, Lexmark XC2326 MFP'ler

Makine türü:

3500

Modeller:

285, 485, 685, 876, 8c6, 8c9

Sürüm bildirimi

Mart 2021

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için şu adrese gidin: http://support.lexmark.com.

Lexmark'ın bu ürünün kullanımına ilişkin gizlilik ilkesi hakkında bilgi almak için www.lexmark.com/privacy adresine gidin.

Sarf malzemeleri ve indirmeler hakkında bilgi almak için www.lexmark.com adresine gidin.

© 2019 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari markalar

Lexmark, Lexmark logosu ve MarkNet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve/veya diğer ülkelerdeki Lexmark International, Inc.ın ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.

Gmail, Android, Google Play ve Google Chrome Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Mopria® kelime işareti, Mopria Alliance, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ve/veya tescilsiz ticari markasıdır. İzinsiz kullanım kesinlikle yasaktır.

PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öykündüğüdür.

PostScript, Adobe Systems Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Wi-Fi® ve Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance®'ın tescilli ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Lisans uyarıları

Bu ürünle bağlantılı tüm lisans uyarıları, kurulum CD'sinin CD:\NOTICES dizininden görüntülenebilir.

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779’a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA

Yazdırılıyor

Tek taraflı, tek renkli: 49 (MC3224); 50 (CX331adwe, MC3326a); 51 (CX431, MC3426, XC2326)
Tek taraflı, renkli: 51 (CX331, MC3224, MC3326a); 52 (CX431, MC3426, XC2326)
Çift taraflı, tek renkli: 49 (CX331, MC3224, MC3326); 50 (CX431, MC3426, XC2326)
Çift taraflı, renkli: 50 (MC3224); 51 (CX331, MC3326); 52 (CX431, MC3426, XC232)

Tarama

Tek Renkli: 46 (MC3224dwe); 50 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326); 55 (CX431, MC3426, XC2326)
Renkli: 40 (MC3224dwe); 44 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326); 51 (CX431, MC3426, XC2326)

Kopyalama

Tek Renkli: 50 (MC3224dwe); 53 (CX331, MC3224adwe, MC3224i, MC3326); 56 (CX431, MC3426a, XC2326)
Renkli: 49 (MC3224); 50 (CX331adwe, MC3326); 54 (CX431, MC3426, XC2326)

Hazır

14


Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

trash-bin-image

WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Geri dönüşü seçenekleri hakkında başka sorularınız varsa, yerel satış ofisinin telefon numarasını öğrenmek için Lexmark Web sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin.

WEEE (Turkey)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

AB pil direktifi

Bu üründe şarj edilebilir lityum düğme pil bulunabilir. Bu ürün; 2008/12/AT, 2008/103/AT ve 2013/56/AB sayılı Direktifler ile değiştirildiği üzere 2006/66/AT sayılı AB Direktifine uygundur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, kullanılmış kartuşları yeniden kullanım veya geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmenizi sağlar. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işlemden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm amacıyla Lexmark kartuşlarını iade etmek için şunları yapın:

  1. www.lexmark.com/recycle adresine gidin.

  2. Geri dönüştürmek istediğiniz ürünü seçin.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Önce simgeden uzak bir alanda bulunan metal bir yüzeye dokunmadan bu simgelerin yakınındaki alanlara dokunmayın.

Kağıt sıkışmalarını giderme veya sarf malzemelerini değiştirme gibi bakım işlerini gerçekleştirirken elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için simge mevcut olmasa bile yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokunun.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemi bulunan tüm Lexmark ürünlerinin, üretim tarihi itibariyle Çevre Koruma Kurumu (EPA) ENERGY STAR gerekliliklerine uygun oldukları onaylanmıştır.

Energy Star logosu

Sıcaklık bilgileri

Çalışma sıcaklığı ve bağıl nem

10 ila 32,2°C (50 ila 90°F) ve %8 ila %80 RH
-40 ila 40°C (60 ila 90°F) ve %8 ila %80 RH
Maksimum ıslak ampul sıcaklığı2: 26,7°C (80,1°F)
Yoğuşmasız ortam

Yazıcı / kartuş / görüntüleme ünitesini uzun vadeli saklama1

Yazıcı / kartuş / görüntüleme ünitesinin kısa vadeli nakliyesi

-40 ila 40°C (-40 ila 104°F)


Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1:2014'ün gerekliliklerine uygun bir Sınıf l lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf l lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır. Yazıcıda, aşağıdaki teknik özelliklere sahip bir lazer içeren, bakım yapılamayan bir yazıcı kafası grubu mevcuttur:

Sınıf: IIIb (3b) AlGaAs

Nominal çıkış gücü (miliwatt): 8

Dalga boyu (nanometre): 770-800

Güç tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod

Açıklama

Güç Tüketimi (Watt)

Yazdırılıyor

Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktılarını oluşturuyor.

Tek taraflı: 385 (MC3224); 395 (CX331, MC3326); 400 (CX431, MC3426, XC2326)
Çift taraflı: 260 (MC3224); 275 (CX331, CX431, MC3326, MC3426, XC2326)

Kopyala

Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.

385 (CX331, MC3224, MC3326); 395 (CX431, MC3426, XC2326)

Tara

Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.

22 (MC3224adwe, MC3224i); 24 (CX331, MC3324); 21 (CX431, MC3426, XC2326)

Hazır

Ürün yazdırma işi bekliyor.

17 (CX331, MC3224, MC3326); 17,5 (CX431, MC3426, XC2326)

Uyku Modu

Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.

1,1 (CX331, MC3224, MC3326); 1,3 (CX431, MC3426, XC2326)

Bekleme

Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.

Yok

Kapalı

Ürün elektrik prizine takılı ama güç düğmesi kapalı.

0,1


Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan Uyku Modu ile tasarlanmıştır. Uyku Modu, yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. Uyku Modu, bu ürün Uyku Modu Zaman Aşımı adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak):

15


Yapılandırma menüleri kullanılarak Uyku Modu Zaman Aşımı, 1 dakika ile 120 dakika arasında değiştirilebilir. Yazdırma hızı, dakikada 30 sayfaya eşit veya daha azsa zaman aşımını yalnızca 60 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltır ancak ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlaması daha hızlı yanıt almanızı sağlar ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olur.

Hazırda Bekleme Modu

Bu ürün çok az güçle çalışan mod olan Hazırda Bekleme modu ile tasarlanmıştır. Hazırda Bekleme Modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenle kapatılır.

Hazırda Bekleme modu aşağıdaki yöntemlerden biriyle girilebilir:

Bu ürünün fabrika varsayılanı her ülke veya bölge için Hazırda Bekleme Süre Sonu ayarıdır

3 gün


Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce iş yazdırıldıktan sonra beklediği süre miktarı bir saat ile bir ay arasında değiştirilebilir.

EPEAT'ye kayıtlı görüntüleme ekipmanı ürünlerine ilişkin notlar:

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablosunu elektrik prizinden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Telekomünikasyon terminal ekipmanı için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, analog faks iletim kartı içeren ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir:

Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası:

LEX-M14-002

Kablosuz ürünler için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm, yalnızca kablosuz modeller için geçerli olan düzenleyici bilgileri içerir.

Modelinizin kablosuz olup olmadığından emin değilseniz şu adresi ziyaret edin: http://support.lexmark.com.

Modüler bileşen bildirimi

Kablosuz modellere aşağıdaki modüler bileşenlerden biri dahildir:

Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası LEX-M07-001; FCC ID:IYLLEXM07001; IC:2376A-LEXM07001
Lexmark Düzenleme Tipi/Model Numarası LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Sahip olduğunuz ürüne hangi modüler bileşenlerin takılı olduğunu belirlemek için asıl ürünün üzerindeki etikete bakın.

Radyo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radyo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC’nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin radyo ekipmanlarıyla ilgili yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olmasına ilişkin 2014/53/EU numaralı AT Konseyi direktifinin koruma gereklilikleriyle uyum içerisindedir.

Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. AEA/AB yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. AEA/AB İthalatçısı: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Cenevre, İsviçre. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Uyumluluk CE işaretiyle belirtilir:

CE uyumluluk işareti.

Sınırlamalar

Bu radyo ekipmanı yalnızca iç mekanlarda kullanılabilir. Dış mekanda kullanımı yasaktır. Bu sınırlama aşağıdaki tabloda yer alan tüm ülkeler için geçerlidir:

Sınırlama etiketi.

AT

BE

BG

CH

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IS

IT

LI

LT

LU

LV

MT

NL

HAYIR

PL

PT

RO

SE

SI

SK

TR

UK (NI)

   

Radyo vericisi operasyonel frekans bantları ve maksimum RF gücüne ilişkin AB ve diğer ülkelerin beyanı

Bu radyo ürünü, 2,4 GHz (AB'de 2,412–2,472 GHz) veya 5 GHz (AB'de 5,15–5,35, 5,47–5,725) bantlarda aktarım yapar. Anten kazancı dahil maksimum verici EIRP güç çıkışı her iki bant için de ≤ 20 dBm'dir.

Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Bu ürün; elektromanyetik uyumluluk, belirli voltaj sınırları içerisinde kullanılması için tasarlanan elektrikli ekipmanların güvenliği, enerji kaynaklı ürünleri çevreye duyarlı tasarımı ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamalarına ilişkin Üye Ülkelerin yasalarının birbirine benzer ve uyumlu olması konusundaki (AB) 2015/863 ile değiştirildiği üzere 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktifleri koruma gereklilikleriyle uyum içerisindedir.

Bu ürünün üreticisi: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. AEA/AB yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN. AEA/AB İthalatçısı: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Cenevre, İsviçre. Direktiflerin şartlarına uyum beyanını, Yetkili Temsilciden talep üzerine veya www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html adresinden edinebilirsiniz.

Bu ürün, EN 55032 B Sınıfı sınırlarını ve EN 62368-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.