Yazdırma

Düzen

Menü öğesi

Açıklama

Kenarlar

Tek Taraflı*

Çift Taraflı

Baskıların kağıdın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler.

Çevirme Stili

Uzun Kenar*

Kısa Kenar

Çift taraflı yazdırma işlemi gerçekleştirirken kağıdın hangi tarafının (uzun kenar mı yoksa kısa kenar mı) ciltleneceğini belirler.

Not: Belirlenen seçeneğe bağlı olarak yazıcı, işi doğru şekilde ciltlemek için yazdırılan her bir sayfa bilgisini otomatik olarak ayırır.

Boş Sayfalar

Yazdırma

Yazdırma*

Yazdırma işine dahil edilen boş sayfaları yazdırır.

Harmanla

Kapalı [1,1,1,2,2,2]

Açık [1,2,1,2,1,2]*

Özellikle işin birden fazla kopyası yazdırılırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlanmış şekilde tutar.

Ayırma Sayfaları

Yok*

Kopyalar Arasında

İşlerin Arasına

Sayfaların Arasına

Yazdırma sırasında boş ayırma sayfaları ekler.

Ayırma Sayfası Kaynağı

Tepsi 1

Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler.

Taraf başına Sayfa

Kapalı*

Taraf başına 2 sayfa

Taraf başına 3 sayfa

Taraf başına 4 sayfa

Taraf başına 6 sayfa

Taraf başına 9 sayfa

Taraf başına 12 sayfa

Taraf başına 16 sayfa

Kağıt yaprağının bir yüzüne birden çok sayfa görüntüsü yazdırır.

Taraf Başına Sayfa Sırası

Yatay*

Ters Yatay

Dikey

Ters Dikey

Taraf Başına Sayfa ayarı kullanılırken birden çok sayfalı görüntülerin konumunu belirler.

Not: Konumlandırma, sayfa görüntülerinin sayısına ve sayfa yönlendirmesine bağlı olarak değişir.

Taraf Başına Sayfa Yönü

Oto*

Yatay

Dikey

Taraf Başına Sayfa ayarı kullanılırken birden çok sayfalı belgenin yönlendirmesini belirler.

Taraf Başına Sayfa Kenarlığı

Yok*

Katı

Taraf Başına Sayfa ayarı kullanılırken her sayfa görüntüsünün çevresine kenarlık yazdırır.

Kopyalar

1–9999 (1*)

Her yazdırma işi için kopya sayısını belirler.

Yazdırma Alanı

Normal*

Sayfaya sığdır

Tüm Sayfa

Kağıt yaprağı üzerindeki yazdırılabilir alanı ayarlar.


Ayarlar

Menü öğesi

Açıklama

Yazıcı Dili

PCL Öykünmesi

PS Öykünmesi*

Yazıcı dilini ayarlar.

Not: Bir yazıcı dilinin varsayılan olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez.

Yazıcı Kullanımı

Maks Hız

Maks Verim*

Renkli yazıcı kartuşlarının yazdırma sırasında nasıl çalışacağını belirler.

Notlar:

  • Renkli yazıcı kartuşları, Maks Verim seçeneğine ayarlandığında, yalnızca siyah sayfa grupları yazdırılırken yavaşlar veya durur.
  • Renkli yazıcı kartuşları Maks Hız seçeneğine ayarlandığında, ister renkli ister siyah sayfalar yazdırılsın, her zaman çalışır.
Kaynakları Kaydet

Açık

Kapalı*

Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir iş aldığında yazı tipleri ve makrolar gibi indirilen kaynaklarla ne yapacağını belirler.

Notlar:

  • Kapalı olarak ayarlandığında yazıcı indirilen kaynakları yalnızca bellek gerekene kadar tutar. Etkin olmayan yazıcı diliyle ilişkili kaynaklar silinir.
  • Açık olarak ayarlandığında yazıcı tüm dil geçişlerinde indirilmiş olan tüm kalıcı kaynakları korur. Gerektiğinde yazıcı, kalıcı kaynakları silmek yerine bellek dolu mesajlarını gösterir.
Hepsini Yazdır Sırası

Alfabetik*

Önce En Yeni

Önce En Eski

Tümünü Yazdır seçildiğinde, bekletilen ve gizli işlerin hangi sırada yazdırılacağını belirlemek için kullanılır.


Kalite

Menü öğesi

Açıklama

Yazdırma Modu

Siyah Beyaz

Renkli*

Yazdırma modunu ayarlar.

Yaz Çözünürlüğü

4800 CQ*

Yazdırılan çıktı için çözünürlüğü ayarlar.

Not: 4800 CQ maksimum hızda yüksek kalitede çıktı sağlar.

Toner Koyuluğu

Hafif

Normal*

Koyu

Metin görüntülerinin açıklığını veya koyuluğunu belirler.

Yarı tonlama

Normal*

Ayrıntı

Daha keskin kenarlı daha düz çizgilere sahip olması için yazdırılan çıktıyı iyileştirin.

RGB Parlaklığı

-6 - 6 (0*)

Renkli çıktı için parlaklık, kontrast ve doygunluğu ayarlar.

Not: Bu ayar CMYK renk spesifikasyonlarının kullanıldığı dosyaları etkilemez.

RGB Kontrastı

0 - 5 (0*)

RGB Doygunluğu

0 - 5 (0*)


Gelişmiş Görüntüleme

Menü öğesi

Açıklama

Renk Dengesi

Camgöbeği

-5 - 5 (0*)

Macenta

-5 - 5 (0*)

Sarı

-5 - 5 (0*)

Siyah

-5 - 5 (0*)

Varsayılanlara Sıfırla

Her renk için kullanılan toner miktarını ayarlar.

Renk Düzeltme

Renk Düzeltme

Oto*

Kapalı

Manuel

Renk Düzeltme İçeriği

Belgeleri yazdırmak için kullanılan renk ayarlarını değiştirir.

Notlar:

  • Kapalı seçeneği, yazıcıyı renk düzeltmesini yazılımdan alacak şekilde ayarlar.
  • Otomatik seçeneği, yazıcıyı yazdırılan sayfadaki her nesneye farklı renk profilleri uygulayacak şekilde ayarlar.
  • Manuel seçeneği, yazdırılan sayfadaki her nesneye uygulanan RGB veya CMYK renk dönüşümlerinin özelleştirilmesini sağlar.
  • Renk Düzeltme İçeriği, yalnızca Renk Düzeltme işlevi Manuel seçeneğine ayarlandığında kullanılabilir.
Renk Ayarı

Yazdırılan çıktıdaki renk değişimlerini ayarlamak üzere yazıcıyı kalibre eder.


PostScript

Menü öğesi

Açıklama

Baskı PS Hatası

Açık

Kapalı*

PostScript hatasını tanımlayan bir sayfa yazdırır.

Not: Bir hata oluştuğunda gerçekleştirilen iş durur, yazıcı bir hata mesajı yazdırır ve yazdırma işinin kalanı iptal edilir.

Minimum Çizgi Genişliği

1-30 (2*)

Minimum strok genişliğini ayarlar.

Not: 4800 CQ'da yazdırılan işler değerin yarısını kullanır.

PS Başlangıç Modunu Kilitle

Açık*

Kapalı

SysStart dosyasını devre dışı bırakır.

Not: Varsayılan ayar, yazıcı modeline göre değişiklik gösterir.

Resim Düzgünleştirme

Açık

Kapalı*

Düşük çözünürlüklü görüntülerin kontrastını ve netliğini geliştirir.

Not: Bu ayar, çözünürlüğü 300 dpi veya daha yüksek olan görüntüleri etkilemez.

Bekleme Zaman Aşımı

Devre dışı

Etkin*

Yazıcıyı, bir yazdırma işini iptal etmeden önce daha fazla veri bekleyecek şekilde etkinleştirir.

Bekleme Zaman Aşımı Süresi

15-65535 (40*)

Yazıcının bir yazdırma işini iptal etmeden önceki ek veri bekleme süresini saniye cinsinden ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Bekleme Zaman Aşımı etkinleştirildiğinde görüntülenir.


PCL

Menü öğesi

Açıklama

Yazı Tipi Adı

[Mevcut yazı tiplerinin listesi] (Courier*)

Belirlenen yazı tipi kaynağından bir yazı tipi seçer.

Simge Takımı

[Mevcut simge takımının listesi] (10U PC-8*)

Her yazı tipi adının simge takımını belirtir.

Not: Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler.

Karakter Aralığı

0,08-100,00 (10,00*)

Sabit veya tek aralıklı yazı tipleri için karakter aralığını belirleyin.

Not: Karakter Aralığı, yazının bir yatay inçindeki sabit aralıklı karakterlerin sayısıdır.

Yönlendirme

Dikey*

Yatay

Dikey Ters Çevir

Yatay Ters Çevir

Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.

Sayfa Başına Satır

1-255

PCL® veri akışı aracılığıyla yazdırılan her sayfa için metin çizgilerinin sayısını belirler.

Notlar:

  • Bu menü öğesi, seçilen sayıda istenen satırın sayfanın varsayılan kenar boşlukları arasında yazdırılmasına neden olan dikey kaydırmayı etkinleştirir.
  • 60 ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
PCL5 Minimum Çizgi Genişliği

1-30 (2*)

İlk minimum strok genişliğini ayarlar.

PCLXL Minimum Çizgi Genişliği

1-30 (2*)

A4 Genişliği

198 mm*

203 mm

A4 boyutunda kağıtta mantıksal sayfanın genişliğini ayarlar.

Not: Mantıksal sayfa, fiziksel sayfada verilerin yazdırıldığı alandır.

Önce SB sonra SD

Açık

Kapalı*

Yazıcıyı, satır besleme kontrol komutundan sonra sürgü dönüşü gerçekleştirecek biçimde ayarlar.

Not: Sürgü dönüşü, imlecin konumunu aynı satırdaki ilk konuma götürmesi için yazıcıya komut veren bir mekanizmadır.

Önce SD sonra SB

Açık

Kapalı*

Yazıcıyı, sürgü dönüşü kontrol komutundan sonra satır besleme gerçekleştirecek biçimde ayarlar.

Tepsi Yeninumara

Tepsi Ata [x]

Elle Kağıt Ata

Elle Zarf Ata

Yazıcıyı, belirli bir kağıt kaynağı talep etmek üzere farklı bir kaynak atamaları seti kullanan farklı bir yazdırma sürücüsü veya özel uygulamayla çalışması için yapılandırır.

Tepsi Yeninumara

Ürt. Ayarlarını Göster

Her kağıt kaynağına atanan varsayılan fabrika değerini gösterir.

Tepsi Yeninumara

Varsay. Geri Yükle

Yeniden tepsi seçme değerlerini fabrika varsayılanlarına geri yükler.

Yazdırma Zaman Aşımı

Devre dışı

Etkin*

Yazıcı saniye cinsinden belirlenen bir süre zarfında boşta kaldıktan sonra bir yazdırma işini bitirmesi için yazıcıyı ayarlar.

Not: Yazdırma Zaman Aşımı Süresi yalnızca Yazdırma Zaman Aşımı etkinleştirildiğinde görüntülenir.

Yazdırma Zaman Aşımı Süresi

1-255 (90*)


Görüntü

Menü öğesi

Açıklama

Otomatik Sığdır

Açık

Kapalı*

Bir görüntü için en uygun kağıt boyutunu ve yönlendirme ayarını seçer.

Not: Açık olarak ayarlandığında bu menü öğesi, görüntünün ölçeklendirme ve yönlendirme ayarlarını geçersiz kılar.

Negatif

Kapalı*

Açık

İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır.

Not: Bu menü öğesi GIF veya JPEG görüntü formatlarına uygulanmaz.

Ölçekleme

Sol Üstü Sabitle

En İyi Sığdır*

Ortayı Sabitle

Yüks./Genişlik Sığdır

Yüksekliği Sığdır

Genişliği Sığdır

Görüntüyü yazdırılabilir alana sığacak şekilde ayarlar.

Not: Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.

Yönlendirme

Dikey*

Yatay

Dikey Ters Çevir

Yatay Ters Çevir

Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir.