Güvenlik

Oturum Açma Yöntemleri

Genel

Menü öğesi

Açıklama

İzinleri Yönet

Fonksiyon Erişimi

Kısayol Yönetimi

Profilleri Oluştur

Yer İmlerini Yönet

Flash Sürücü Yazdırma

Flash Sürücü Renkli Yazdırma

Flash Sürücü Tarama

Kopyalama İşlevi

Kopya Renkli Yazdırmayı

E-Posta İşlevi

Faks Fonksiyonu

FTP Fonksiyonu

Bekletilen Faksları Yayımla

Bekletilen İşlere Erişim

Kullanıcı Profilleri

Aygıttaki İşleri İptal Et

Dil Değiştir

İnternet Yazdırma Protokolü (IPP)

Uzaktan Tarama Başlat

Siyah Beyaz Yazdırma

Renkli Yazdırma

Ağ Klasörü - Tarama

Yazıcı işlevlerine erişimi kontrol eder.

İzinleri Yönet

Yönetici Menüleri

Güvenlik Menüsü

Ağ/Bağlantı Noktaları Menüsü

Kağıt Menüsü

Raporlar Menüsü

İşlev Yapılandırma Menüleri

Sarf Malz. Menüsü

SE Menüsü

Aygıt Menüsü

Yazıcı menülerine erişimi kontrol eder.

İzinleri Yönet

Aygıt Yönetimi

Uzaktan Yönetim

Bellenim Güncellemeleri

Embedded Web Server Erişimi

Tüm Ayarları İçe/Dışa Aktar

Servis Dışı Silme

Yazıcı yönetim seçeneklerine erişimi kontrol eder.


Yerel Hesaplar

Menü öğesi

Açıklama

Kullanıcı Ekle

Kullanıcı Adı/Parola

Kullanıcı Adı

Parola

PIN

Yazıcı işlevlerine erişimi yönetmek için yerel hesaplar oluşturur.

Grupları/İzinleri Yönet

Grup Ekle

Erişim Denetimlerini Al

Fonksiyon Erişimi

Yönetici Menüleri

Aygıt Yönetimi

Tüm Kullanıcılar

Erişim Denetimlerini Al

Fonksiyon Erişimi

Yönetici Menüleri

Aygıt Yönetimi

Yönetici

Fonksiyon Erişimi

Yönetici Menüleri

Aygıt Yönetimi

Yazıcı işlevleri, uygulamalar ve güvenlik ayarlarına grup veya kullanıcı erişimini kontrol eder.


Sertifika Yönetimi

Menü öğesi

Menü öğesi

Sertifika Varsayılan Ayarlarını Yapılandır

Genel Ad

Kuruluş Adı

Birim Adı

Ülke/Bölge

İl Adı

Şehir Adı

Alternatif Konu Adı

OIuşturulan sertifikalar için varsayılan değerleri ayarlar.

Aygıt Sertifikaları

Aygıt sertifikalarını oluşturur, siler veya görüntüler.

CA Sertifikalarını Yönet

Sertifika Yetkilisi (CA) sertifikalarını yükler, siler veya görüntüler.


USB Aygıtlarını Zamanla

Menü öğesi

Açıklama

Programlar

Yeni Program Ekle

Ön USB bağlantı noktasına erişimi programlar.


Oturum Açma Sınırlamaları

Menü öğesi

Açıklama

Oturum açılamama sayısı

1–10 (3*)

Kullanıcının bağlantısının kaç başarısız oturum açma denemesinden sonra kilitleneceğini belirler.

Açılamama zaman çerçevesi

1–60 dakika (5*)

Kullanıcının bağlantısının kilitlenmemesi için başarısız oturum açma denemeleri arasında geçmesi gereken süreyi belirler.

Kilitlenme süresi

1–60 dakika (5*)

Bağlantının kilitli kaldığı süreyi belirler.

Web'den Oturum Açma Zaman Aşımı

1–120 dakika (10*)

Kullanıcı oturumu otomatik olarak kapatılmadan önceki uzaktan oturum açma gecikmesini belirler.


Gizli Yazdırma Ayarı

Menü öğesi

Açıklama

Maks Geçersiz PIN

2-10 (0*)

Kaç defa geçersiz PIN girilebileceğini ayarlar.

Notlar:

  • Sıfır değeri bu ayarı kapatır.
  • Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir.
Gizli İş Bitimi

Kapalı*

1 Saat

4 Saat

24 Saat

1 Hafta

Gizli yazdırma işlerinin sona erme süresini ayarlar.

Notlar:

  • Bu menü öğesi, yazıcı belleğinde gizli yazdırma işleri varken değiştirilirse bu yazdırma işlerinin sona erme süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez.
  • Yazıcı kapatılırsa, yazıcı belleğinde bekletilen tüm gizli işler silinir.
Tekrarlanan İş Bitimi

Kapalı*

1 Saat

4 Saat

24 Saat

1 Hafta

Tekrarlamak istediğiniz yazdırma işinin sona erme süresini ayarlar.

Doğrulanan İş Bitimi

Kapalı*

1 Saat

4 Saat

24 Saat

1 Hafta

Yazıcının kalan kopyaları yazdırmadan önce kullanıcının kalitesini incelemesi için bir kopya yazdırmasının sona erme süresini ayarlar.

Yedek İş Bitimi

Kapalı*

1 Saat

4 Saat

24 Saat

1 Hafta

Yazıcının daha sonra yazdırmak üzere yazdırma işlerini saklamasının sona erme süresini ayarlar.

Tüm İşlerin Bekletilmesini İste

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, tüm yazdırma işlerini bekletecek şekilde ayarlar.

Çift belgeleri sakla

Kapalı*

Açık

Aynı dosya adına sahip belgelerin depolanmasına olanak sağlar.


Geçici Veri Dosyalarını Sil

Menü öğesi

Açıklama

Dahili belleğe kaydedildi

Kapalı*

Açık

Yazıcı belleğinde kayıtlı tüm dosyaları siler.


Muhtelif

Menü öğesi

Açıklama

Yazdırma İzni

Kapalı*

Açık

Kullanıcının yazdırmasına izin verir.

Varsay. Yazdırma İzni Oturum Açma

Kullanıcı yazdırma işlemi için kullanılan varsayılan yazdırma iznini gösterir.

Not: Bu ayar yalnızca bir veya daha fazla Oturum Açma Yöntemi oluşturulduğunda gösterilir.

Güvenlik Sıfırlama Anahtarı

"Ziyaretçi" erişimini etkinleştir*

Etkisiz

Yazıcıya kullanıcı erişimini belirler.

Notlar:

  • Anahtar, denetleyici anakartındaki kilit simgesinin arkasında bulunur.
  • "Ziyaretçi" erişimini etkinleştir, herkesin yazıcının tüm özelliklerine erişmesini sağlar.
  • Etkisiz, gerekli güvenlik bilgileri mevcut olmadığında yazıcıya erişimi imkansız hale getirebilir.
Minimum Parola Uzunluğu

0-32

Parola uzunluğunu belirler.

Parola/PIN Gösterme Özelliğini Etkinleştirme

Parolayı veya kişisel tanımlama numarasını görüntüler.