Raporlar

Menü Ayarları Sayfası

Menü öğesi

Açıklama

Menü Ayarları Sayfası

Yazıcı menülerini içeren bir rapor yazdırır.


Aygıt

Menü öğesi

Açıklama

Aygıt Bilgileri

Yazıcı hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır.

Aygıt İstatistikleri

Yazıcı kullanımı ve sarf malzemelerinin durumu hakkında bir rapor yazdırır.

Profil Listesi

Yazıcıda kayıtlı profillerin listesini yazdırır.

Değer Raporu

Yazıcının seri numarasını ve model adını içeren bir rapor yazdırır.


Yazdırma

Menü öğesi

Açıklama

Yazı Tiplerini Yazdır

PCL Yazı Tipleri

PostScript Yazı Tipleri

Her bir yazıcı dilinde mevcut olan yazı tipleri hakkındaki bilgileri ve örnekleri yazdırır.

Demo Baskısı

Demo Sayfası

Yazdırma sorunları için tanılama aracı olarak kullanılan bir demo sayfası yazdırır.


Kısayollar

Menü öğesi

Açıklama

Tüm Kısayollar

Yazıcıda depolanan kısayolları listeleyen bir rapor yazdırır.

Not: Faks Kısayolları yalnızca bazı yazıcı modellerinde görünür.

Faks Kısayolları
Kısayolları Kopyala
E-posta Kısayolları
FTP Kısayolları
Ağ Klasörü Kısayolları

Faks

Not: Bu menü yalnızca Faks yapılandırılmışsa ve İş Günlüğünü Etkinleştir seçeneği Açık olarak ayarlanmışsa görüntülenir.

Menü öğesi

Açıklama

Faks İş Günlüğü

Tamamlanan son 200 faks işi hakkında bir rapor yazdırır.

Faks Çağrı Günlüğü

Denenen, alınan ve engellenen son 100 çağrı hakkında bir rapor yazdırır.


Menü öğesi

Açıklama

Ağ Ayarları Sayfası

Yazıcının yapılandırılmış ağ ve kablosuz ayarlarını gösteren bir sayfa yazdırır.

Not: Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.

Wi-Fi Direct'e Bağlı İstemciler

Yazıcıya Wi-Fi Direct kullanarak bağlanan aygıtların listesini gösteren bir sayfa yazdırır.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Wi-Fi Direct'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür.