Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor

Bu sorunu düzeltmek için yazıcı bölgesiyle uyuşan doğru bölgeye sahip bir kartuş satın alın veya tüm dünyada geçerli bir kartuş satın alın.

Yazıcı ve yazıcı kartuşu bölgeleri

Bölge

Sayısal kod

Tüm Dünya veya Tanımsız bölge

0

Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada)

1

Avrupa Ekonomik Bölgesi, Batı Avrupa, Kuzey ülkeleri, İsviçre

2

Asya Pasifik

3

Latin Amerika

4

Avrupa'nın geri kalanı, Orta Doğu, Afrika

5

Avustralya, Yeni Zelanda

6

Geçersiz bölge

9


Not: Yazıcı ve yazıcı kartuşu bölge ayarlarını bulmak için Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfalarını yazdırın. Kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Sorun Giderme > Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları.

Lexmark markalı olmayan sarf malzemesi

Yazıcı Lexmark dışı bir sarf malzemesi veya parça algıladı.

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir.

Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır; başka marka sarf malzemeleri ve parçalar kullanılması öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında olmayabilir.

Bu risklerin tümünü veya bir bölümünü kabul edip yazıcınızda orijinal olmayan sarf malzemeleri ya da parçalar kullanarak devam etmek için aşağıdakilerden birini uygulayın:

Dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde, başlat düğmesi düğmesine iki kez basın ve ardından geri düğmesi düğmesine iki kez basın.

Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde, X ve seç düğmesi düğmelerini aynı anda 15 saniye boyunca basılı tutun.

Bu riskleri kabul etmek istemiyorsanız üçüncü taraf sarf malzemesini ya da parçasını yazıcınızdan çıkarın ve orijinal bir Lexmark sarf malzemesi ya da parçası takın. Daha fazla bilgi için bkz. Orijinal Lexmark parçaları ve sarf malzemeleri kullanma.

Dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde yazıcı, başlat düğmesi düğmesine iki kez bastıktan ve ardından geri düğmesi iki kez bastıktan sonra yazdırma gerçekleştirmiyorsa sarf malzemesi kullanım sayacını sıfırlayın.

Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcılarda, X ve seç düğmesi düğmelerine basıp 15 saniye basılı tuttuktan sonra yazıcı yazdırma gerçekleştirmiyorsa sarf malzemesi kullanım sayacını sıfırlayın.

 1. Kontrol panelinden şuraya gidin:

  Ayarlar > Aygıt > Bakım > Yapıl. Menüsü > Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

  Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için seç düğmesi tuşuna basın.

 2. Sıfırlamak istediğiniz parça veya sarf malzemesini seçin.

 3. Mesajı silmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde, başlat düğmesi düğmesine iki kez basın ve ardından geri düğmesi düğmesine iki kez basın.

  • Dokunmatik ekranlı olmayan yazıcı modellerinde, X ve seç düğmesi düğmelerini aynı anda 15 saniye boyunca basılı tutun.

 4. Not: Sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlayamıyorsanız öğeyi satın aldığınız yere götürün.