Ağ/Bağlantı Noktaları

Ağa Genel Bakış

Menü öğesi

Açıklama

Etkin Bağdaştırıcı

Otomatik*

Standart Ağ

Kablosuz

Ağ bağlantısının türünü belirler.

Ağ Durumu

Yazıcı ağının bağlantı durumunu gösterir.

Yazıcıda Ağ Durumunu Göster

Kapalı

Açık*

Ağ durumunu ekranda gösterir.

Hız, Çift Taraflı

Halen etkin ağ kartının hızını gösterir.

IPv4

IPv4 adresini gösterir.

Tüm IPv6 Adresleri

Tüm IPv6 adreslerini gösterir.

Yazıcı Sunucusunu Sıfırla

Başlat

Yazıcının tüm etkin ağ bağlantılarını sıfırlar.

Not: Bu ayar tüm ağ yapılandırma ayarlarını kaldırır.

Ağ İşi Zaman Aşımı

Devre dışı

Etkin*

Yazıcının bir ağ yazdırma işini iptal etmesinden önceki süreyi ayarlar.

Ağ İşi Zaman Aşımı Süresi

Ağ İşi Zaman Aşımı ayarının etkinleştirildiğindeki zaman aşımı değerini (saniye cinsinden) belirtir.

Not: Bu özellik yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Banner Sayfası

Kapalı*

Açık

Banner sayfası yazdırır.

PC'ye Tarama Bağlantı Noktası Aralığı

Güvenlik duvarını engelleyen bir bağlantı noktasının arkasındaki yazıcılar için geçerli bağlantı noktası aralığını belirtir.

Ağ Bağlantılarını Etkinleştir

Etkinleştir*

Devreden çıkar

Tüm ağ bağlantılarını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

LLDP'yi etkinleştir

Kapalı*

Açık

Yazıcıda Bağlantı Katmanı Bulma Protokolü'nü (LLDP) etkinleştirin.


Kablosuz

Menü öğesi

Açıklama

Mobil Uygulamayı Kullanarak Kur

Lexmark Mobile Assistant uygulamasını kullanarak kablosuz bağlantıyı yapılandırır.

Yazıcı Paneli Üzerinden Kurulum

Ağ Seç

Wi-Fi Ağı Ekleme

 • Ağ Adı

 • Ağ Modu

  Alt Yapı

 • Kablosuz Güvenlik Modu

  Devre dışı*

  WEP

  WPA2/WPA - Kişisel

  WPA2 - Kişisel

Yazıcının bağlandığı kablosuz ağı belirler.

Not: Bu menü öğesi, Embedded Web Server'da Kablosuz Bağlantı Kurulumu olarak görünür.

Wi-Fi Protected Setup

Düğme Yöntemini Başlat

PIN Yöntemini Başlatma

Kablosuz ağ bağlantısı kurun ve ağ güvenliğini etkinleştirin.

Notlar:

 • Düğme Yöntemini Başlat seçeneği, belirlenen sürede hem yazıcıdaki hem de erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) düğmelere basıldığında yazıcının bir kablosuz ağa bağlanmasını sağlar.
 • PIN Yöntemini Başlat seçeneği, yazıcıdaki bir PIN erişim noktasının kablosuz ayarlarına girildiğinde yazıcıyı kablosuz ağa bağlar.
Uyumluluk

802.11b/g/n (2,4 GHz)

802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)*

802.11a/n/ac (5 GHz)

Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir.

Not: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) ve 802.11a/n/ac (5 GHz) yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Kablosuz Güvenlik Modu

Devre dışı*

WEP

WPA2/WPA-Kişisel

WPA2-Kişisel

802.1x - RADIUS

Yazıcıyı kablosuz aygıtlara bağlamaya yönelik güvenlik türünü ayarlar.

WEP Kimlik Doğrulama Modu

Otomatik*

Açık

Paylaştırılmış

Yazıcı tarafından kullanılan Wireless Encryption Protocol (WEP) türünü ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WEP olarak ayarlandığında görünür.

WEP Anahtarı Ayarla

Güvenli kablosuz bağlantı için bir WEP parolası belirtir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WEP olarak ayarlandığında görünür.

WPA2-Kişisel

AES*

WPA2 üzerinden kablosuz güvenliği etkinleştirir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WPA2-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.

PSK Ayarla

Güvenli kablosuz bağlantı için bir parola ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WPA2/WPA-Kişisel veya WPA2-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.

WPA2/WPA-Kişisel

AES*

WPA2/WPA üzerinden kablosuz güvenliği etkinleştirir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu WPA2/WPA-Kişisel olarak ayarlandığında görünür.

802.1x Şifreleme Modu

WPA+

WPA2*

802.1x standardı üzerinden kablosuz güvenliği etkinleştirir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Kablosuz Güvenlik Modu 802.1x - Radius olarak ayarlandığında görünür.

IPv4

DHCP'yi Etkinleştir

Açık*

Kapalı

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) etkinleştirir.

Not: DHCP, bir sunucunun IP adresini ve yapılandırma bilgilerini istemcilere dinamik bir şekilde dağıtmasını sağlayan standart bir protokoldür.

IPv4

Statik IP Adresini Ayarla

IP Adresi

Ağ Maskesi

Ağ Geçidi

Yazıcınızın statik IP adresini ayarlar.

IPv6

IPv6'yi Etkinleştir

Açık*

Kapalı

Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirin.

IPv6

DHCPv6'yi Etkinleştir

Açık

Kapalı*

Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirin.

IPv6

Durum Bilgisi İçermeyen Adres Otomatik Yapılandırması

Kapalı

Açık*

Ağ bağdaştırıcısını, bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edecek şekilde ayarlar.

IPv6

DNS Adresi

DNS sunucusu adresini belirler.

IPv6

Elle Atanmış IPV6 Adresi

IPv6 adresini atar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

IPv6

Elle Atanmış IPV6 Yönlendirici

IPv6 yönlendirici adresini atar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

IPv6

Adres Öneki

0-128 (64*)

Adres önekini belirler.

IPv6

Tüm IPv6 Adresleri

Tüm IPv6 adreslerini gösterir.

IPv6

Tüm IPv6 Yönlendirici Adresleri

Tüm IPv6 yönlendirici adreslerini gösterir.

Ağ Adresi

UAA

LAA

Ağ adreslerini görüntüler.

PCL SmartSwitch

Açık*

Kapalı

Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.

Not: PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

PS SmartSwitch

Açık*

Kapalı*

Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir.

Not: PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Mac İkili PS

Otomatik*

Açık

Kapalı

Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar.

Notlar:

 • Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
 • Kapalı, yazdırma işlerini standart protokolü kullanarak filtreler.

Wi-Fi Direct

Menü öğesi

Açıklama

Wi-Fi Direct'i Etkinleştir

Açık

Kapalı*

Yazıcıyı doğrudan Wi-Fi aygıtlarına bağlanacak şekilde ayarlar.

Wi-Fi Direct Adı

Wi-Fi Direct ağının adını belirler.

Wi-Fi Direct Parolası

Wi-Fi bağlantısındaki kullanıcıların kimliklerini doğrulamak ve bu kullanıcıları onaylamak için parolayı ayarlar.

Ayar Sayfasında Parolayı Göster

Kapalı

Açık*

Ağ Ayarları Sayfası'nda Wi-Fi Direct Parolası'nı görüntüler.

Tercih Edilen Kanal Numarası

1–11

Otomatik*

Tercih edilen Wi-Fi ağ kanalını ayarlar.

Grup Sahibi IP Adresi

Grup sahibinin IP adresini belirtir.

Push Düğmesi İsteklerini Otomatik Kabul Et

Kapalı*

Açık

Ağ bağlantısı isteklerini otomatik olarak kabul eder.

Not: İstemcilerin otomatik olarak kabul edilmesi güvenli değildir.


Ethernet

Menü öğesi

Açıklama

Network Speed (Ağ Hızı)

Etkin ağ bağdaştırıcısının hızını gösterir.

IPv4

DHCP'yi Etkinleştir

Açık*

Kapalı

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHCP) etkinleştirir.

Not: DHCP, bir sunucunun IP adresini ve yapılandırma bilgilerini istemcilere dinamik bir şekilde dağıtmasını sağlayan standart bir protokoldür.

IPv4

Statik IP Adresini Ayarla

IP Adresi

Ağ Maskesi

Ağ Geçidi

Yazıcınızın statik IP adresini ayarlar.

IPv6

IPv6'yi Etkinleştir

Kapalı

Açık*

Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirin.

IPv6

DHCPv6'yi Etkinleştir

Kapalı*

Açık

Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirin.

IPv6

Durum Bilgisi İçermeyen Adres Otomatik Yapılandırması

Kapalı

Açık*

Ağ bağdaştırıcısını, bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edecek şekilde ayarlar.

IPv6

DNS Adresi

DNS sunucusu adresini belirler.

IPv6

Elle Atanmış IPV6 Adresi

IPv6 adresini atar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

IPv6

Elle Atanmış IPV6 Yönlendirici

IPv6 yönlendirici adresini atar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde görüntülenir.

IPv6

Adres Öneki

0–128 (64*)

Adres önekini belirler.

IPv6

Tüm IPv6 Adresleri

Tüm IPv6 adreslerini gösterir.

IPv6

Tüm IPv6 Yönlendirici Adresleri

Tüm IPv6 yönlendirici adreslerini gösterir.

Ağ Adresi

UAA

LAA

Yazıcının Ortam Erişim Denetimi (MAC) adreslerini gösterir: Yerel Yönetimli Adres (LAA) ve Evrensel Yönetimli Adres (UAA).

Not: Yazıcı LAA'sını elle değiştirebilirsiniz.

PCL SmartSwitch

Kapalı

Açık*

Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir.

Not: PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

PS SmartSwitch

Açık*

Kapalı*

Bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir.

Not: PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Mac İkili PS

Oto*

Açık

Kapalı

Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar.

Notlar:

 • Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
 • Kapalı, yazdırma işlerini standart protokolü kullanarak filtreler.
Enerji Tasarruflu Ethernet

Kapalı

Açık

Oto*

Yazıcı Ethernet ağından veri almadığında güç tüketimini azaltır.


TCP/IP

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi

Açıklama

Ana Makine Adını Ayarla

Geçerli TCP/IP ana bilgisayar adını ayarlar.

Etki Alanı Adı

Etki alanı adını ayarlar.

DHCP/BOOTP'nin NTP sunucusunu güncellemesine izin ver

Açık*

Kapalı

DHCP ve BOOTP istemcilerinin yazıcının NTP ayarlarını güncellemesine izin verir.

Sıfır Yapılandırma Adı

Sıfır yapılandırmalı ağ için bir hizmet adı belirler.

Auto IP'yi etkinleştir

Açık*

Kapalı

Otomatik olarak bir IP adresi atar.

DNS Adresi

Geçerli Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) sunucu adresini belirler.

Yedek DNS

Yedek DNS sunucu adreslerini belirler.

Yedek DNS 2
Yedek DNS 3
Etki Alanı Arama Sırası

Ağın farklı etki alanlarında bulunan yazıcıyı ve kaynaklarını bulmak için etki alanı adlarının listesini belirler.

DDNS'yi Etkinleştir

Kapalı*

Açık

Dinamik DNS ayarlarını günceller.

DDNS TTL

Geçerli DDNS ayarlarını belirtir.

Varsayılan TTL
DDNS Yenileme Süresi
mDNS'i Etkinleştir

Açık*

Kapalı

Multicast DNS ayarlarını günceller.

WINS Adresi

Windows İnternet Ad Hizmeti (WINS) için bir sunucu adresi belirler.

BOOTP'yi Etkinleştir

Kapalı*

Açık

BOOTP'nin yazıcı IP adresi atamasını sağlar.

Sınırlı Sunucu Listesi

TCP bağlantıları için bir IP adresi belirler.

Notlar:

 • Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.
 • IP adreslerini ayırmak için virgül kullanın.
 • En fazla 50 IP adresi ekleyebilirsiniz.
Sınırlı Sunucu Listesi Seçenekleri

Tüm Bağlantı Noktalarını Engelle*

Yalnızca Yazdırmayı Engelle

Yalnızca Yazdırmayı ve HTTP'yi Engelle

Listedeki IP adreslerinin yazıcı işlevine nasıl erişebileceğini belirtir.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.

MTU

TCP bağlantıları için bir maksimum iletim birimi (MTU) parametresi belirler.

Ham Baskı Bağlantı Noktası

1-65535 (9100*)

Ağa bağlı yazıcılar için bir ham bağlantı noktası numarası belirler.

Çıkış Trafiği Maksimum Hızı

Devre dışı*

Etkin

Yazıcının maksimum iletim oranını etkinleştirir.

TLSv1.0'ı etkinleştir

Açık*

Kapalı

TLSv1.0 protokolünü etkinleştirir.

TLSv1.1'i etkinleştir

Açık*

Kapalı

TLSv1.1 protokolünü etkinleştirir.

SSL Şifreleme Listesi

SSL veya TLS bağlantılarında kullanılacak şifre algoritmalarını belirtir.


SNMP

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi

Açıklama

SNMP Sürüm 1 ve 2c

Etkin

Kapalı

Açık*

SNMP Setine İzin Ver

Kapalı

Açık*

PPM MIB'yi Etkinleştir

Kapalı

Açık*

SNMP Topluluğu

Yazdırma sürücüleri ve uygulamaları yüklemek için Simple Network Management Protocol (SNMP) sürüm 1 ve 2c'yi yapılandırır.

SNMP Sürüm 3

Etkin

Kapalı

Açık*

Bağlam Adı

Okunur/Yazılır Kimlik Bilgilerini Belirle

Kullanıcı Adı

Kimlik Doğrulama Parolası

Gizlilik Parolası

Salt Okunur Kimlik Bilgilerini Belirle

Kullanıcı Adı

Kimlik Doğrulama Parolası

Gizlilik Parolası

Kimlik Doğrulama Karması

MD5

SHA1*

Minimum Kimlik Doğrulama Düzeyi

Kimlik Doğrulama Yok, Gizlilik Yok

Kimlik Doğrulama, Gizlilik Yok

Kimlik Doğrulama, Gizlilik*

Gizlilik Algoritması

DES

AES-128*

Yazıcı güvenliğini yüklemek ve güncellemek için SNMP sürüm 3'ü yapılandırır.


IPSec

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi

Açıklama

IPSec'i Etkinleştir

Kapalı*

Açık

Internet Protocol Security'yi (IPSec) etkinleştirir.

Temel Yapılandırma

Varsayılan*

Uyumluluk

Güvenli

IPSec temel yapılandırmasını ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca IPSec'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür.

DH (Diffie-Hellman) Grup Önerisi

modp2048 (14)*

modp3072 (15)

modp4069 (16)

modp6144 (17)

IPSec şifrelemesini ayarlar.

Notlar:

 • DH (Diffie-Hellman) Grup Önerisi, yalnızca Temel Yapılandırma ayarı Uyumluluk seçeneğine ayarlandığında görüntülenir.
 • IKE SA Ömrü (Saat) ve IPSec SA Ömrü (Saat) yalnızca Temel Yapılandırma ayarı Güvenli seçeneğine ayarlandığında görüntülenir.
IKE SA Ömrü (Saat)

1

2

4

8

24*

IPSec SA Ömrü (Saat)

1

2

4

8*

24

Önerilen Şifreleme Yöntemi

3DES

AES*

Ağa güvenli bir şekilde bağlanmak için kullanılacak şifreleme ve kimlik doğrulama yöntemlerini belirler.

Not: Bu menü öğeleri yalnızca Temel Yapılandırma Uyumluluk olarak ayarlandığında görünür.

Önerilen Kimlik Doğrulama Yöntemi

SHA1

SHA256*

SHA512

IPSec Aygıt Sertifikası

Bir IPSec sertifikası belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca IPSec'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür.

Ön Paylaşımlı Anahtarla Kimlik Doğrulamalı Bağlantılar

Ana Bilgisayar [x]

Adres

Anahtar

Yazıcının kimlik doğrulamalı bağlantılarını yapılandırır.

Not: Bu menü öğeleri yalnızca IPSec'i Etkinleştir Açık olarak ayarlandığında görünür.

Sertifikayla Kimlik Doğrulamalı Bağlantılar

Ana Bilgisayar [x] Adresi[/subnet]

Adres[/subnet]


802.1x

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi

Açıklama

Etkin

Kapalı*

Açık

Yazıcının erişime izin vermeden önce kimlik doğrulaması isteyen ağlara katılmasını sağlar.


LPD Yapılandırması

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda görünür.

Menü öğesi

Açıklama

LPD Zaman Aşımı

0–65535 saniye (90*)

Line Printer Daemon (LPD) sunucusunun askıda kalmış veya geçersiz yazdırma işlerini sonsuza kadar beklemesini önlemek için zaman aşımı değerini ayarlar.

LPD Kapak Sayfası

Kapalı*

Açık

Tüm LPD yazdırma işleri için kapak sayfası yazdırır.

Not: Kapak sayfası, yazdırma işinin yazdırma işlerini ayıran ve yazdırma işini isteyen kullanıcıyı tanımlayan ilk sayfasıdır.

LPD Tanıtım Sayfası

Kapalı*

Açık

Tüm LPD yazdırma işleri için tanıtım sayfası yazdırır.

Not: Tanıtım sayfası yazdırma işinin son sayfasıdır.

LPD Sürgü Dönüş Dönüşümü

Kapalı*

Açık

Sürgü dönüş dönüşümünü etkinleştirir.

Not: Sürgü dönüşü, imlecin konumunu aynı satırdaki ilk konuma götürmesi için yazıcıya komut veren bir mekanizmadır.


HTTP/FTP Ayarları

Menü öğesi

Açıklama

HTTP Sunucusunu Etkinleştir

Kapalı

Açık*

Yazıcıyı izlemek ve yönetmek için Embedded Web Server'a erişir.

HTTPS'yi Etkinleştir

Kapalı

Açık*

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) ayarlarını yapılandırır.

HTTPS Bağlantılarını Zorla

Açık

Kapalı*

Yazıcıyı HTTPS bağlantılarını kullanmaya zorlar.

FTP/TFTP Etkinleştir

Kapalı

Açık*

FTP'yi kullanarak dosya gönderir.

Yerel Etki Alanları

HTTP ve FTP sunucuları için etki alanı adlarını belirler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.

HTTP Proxy IP Adresi

HTTP ve FTP sunucu ayarlarını yapılandırır.

FTP Proxy IP Adresi
HTTP Varsayılan IP Bağlantı Noktası

1–65535 (80*)

HTTPS Aygıt Sertifikası
FTP Varsayılan IP Bağlantı Noktası

1–65535 (21*)

HTTP/FTP İstekleri İçin Zaman Aşımı

1–299 (30*)

Sunucu bağlantısı durmadan önce geçmesi gereken süreyi belirler.

HTTP/FTP İstekleri Deneme Sayısı

1–299 (3*)

HTTP/FTP sunucusuna bağlanma denemelerinin sayısını ayarlar.


USB

Menü öğesi

Açıklama

PCL SmartSwitch

Kapalı

Açık*

USB bağlantı noktasından alınan bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dili ne olursa olsun yazıcıyı PCL öykünmesine geçirir.

Not: PCL SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

PS SmartSwitch

Kapalı

Açık*

USB bağlantı noktasından alınan bir yazdırma işi gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dili ne olursa olsun yazıcıyı PS öykünmesine geçirir.

Not: PS SmartSwitch kapalıysa yazıcı gelen verileri incelemez ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Mac İkili PS

Açık

Oto*

Kapalı

Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar.

Notlar:

 • Açık seçeneğine ayarlandığında yazıcı Macintosh işletim sistemini kullanan bilgisayarlardan gelen ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
 • Otomatik seçeneğine ayarlandığında yazıcı, Windows veya Macintosh işletim sistemlerini kullanan bilgisayarlardan gelen yazdırma işlerini işler
 • Kapalı olarak ayarlandığında yazıcı standart protokolü kullanarak PostScript yazdırma işlerini filtreler.
USB Bağlantı Noktasını Etkinleştir

Devreden çıkar

Etkinleştir*

Standart USB bağlantı noktasını etkinleştirir.


Harici ağ erişimini sınırlandırma

Menü öğesi

Açıklama

Harici ağ erişimini sınırlandırma

Kapalı*

Açık

Ağ sitelerine erişimi sınırlandırır.

Harici ağ adresi

Erişimi sınırlandırılmış ağ adreslerini belirtir.

Bildirim için e-posta adresi

Günlüğe alınan olaylara dair bildirimin gönderileceği e-posta adresini belirtir.

Ping sıklığı

1-300 (10*)

Ağ sorgusu aralığını saniye cinsinden belirtir.

Konu

Bildirim e-postasının konusunu ve mesajını belirtir.

Mesaj