Aygıt

Tercihler

Menü öğesi

Açıklama

Ekran Dili

[Dillerin listesi]

Ekranda görüntülenen metnin dilini ayarlar.

Ülke/Bölge

[Ülke veya bölge listesi]

Yazıcının çalışmak üzere yapılandırıldığı ülkeyi veya bölgeyi tanımlayın.

Başlangıç kurulumunu çalıştır

Hayır*

Evet

Kurulum sihirbazını çalıştırır.

Klavye

Klavye Türü

[Dillerin listesi]

Bir klavye türü olarak bir dil seçer.

Not: Tüm Klavye Türü değerleri görünmeyebilir veya görünmesi için özel bir donanım gerekebilir.

Görüntülenen bilgiler

Ekran Metni 1 (IP Adresi*)

Ekran Metni 2 (Tarih/Saat*)

Özel Metin 1

Özel Metin 2

Ana ekranda görünecek bilgileri belirler.

Tarih ve Saat

Yapılandır

Geçerli Tarih ve Saat

Tarih ve Saati Manuel Ayarla

Tarih Biçimi (GG-AA-YYYY*)

Zaman Biçimi (12 saat A.M./P.M.*)

Saat Dilimi

Yazıcı tarihini ve saatini yapılandırır.

Tarih ve Saat

Ağ Zaman Protokolü

NTP'yi Etkinleştir (Açık*)

NTP Sunucusu

Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir

Ağ Zaman Protokolü (NTP) için ayarları yapılandırır.

Not: Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir, MD5 anahtarı olarak ayarlandığında, Anahtar Kimliği ve Parola görüntülenir.

Kağıt Boyutları

ABD*

Metrik

Kağıt boyutları ölçüsüne ait birimi belirtir.

Not: İlk kurulum sihirbazında seçilen ülke veya bölge, ilk kağıt boyutu ayarını belirler.

Ekran Parlaklığı

%20-100 (100*)

Ekranın parlaklığını ayarlar.

Flash Sürücü Erişimi

Devre dışı

Etkin*

Flash sürücüye erişimi etkinleştirir.

Tek Sayfalı Düz Yatak Tarama

Açık

Kapalı*

Tarayıcı camından bir kerede tek sayfa kopyalamayı ayarlar.

Ekran Zaman Aşımı

5-300 (60*)

Ekran ana ekranı göstermeden veya yazıcı bir kullanıcı hesabı oturumunu otomatik olarak kapatmadan önce geçmesi gereken boşta kalma süresini saniye cinsinden ayarlar.


Eko Modu

Menü öğesi

Açıklama

Baskı

Kenarlar

Tek Taraflı*

Çift Taraflı

Baskıların kağıdın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler.

Baskı

Taraf başına Sayfa

Kapalı*

Taraf başına 2 sayfa

Taraf başına 3 sayfa

Taraf başına 4 sayfa

Taraf başına 6 sayfa

Taraf başına 9 sayfa

Taraf başına 12 sayfa

Taraf başına 16 sayfa

Kağıt yaprağının bir yüzüne birden çok sayfa görüntüsü yazdırır.

Baskı

Toner Koyuluğu

Hafif

Normal*

Koyu

Metinlerin veya görüntülerin açıklığını veya koyuluğunu belirler.

Kopyala

Kenarlar

1 taraflıdan 1 taraflıya*

1 taraflıdan 2 taraflıya

Baskıların kağıdın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler.

Kopyala

Taraf başına Sayfa

Kapalı*

2 Dikey sayfa

4 Dikey sayfa

2 Yatay sayfa

4 Yatay sayfa

Kağıt yaprağının bir yüzüne yazdırılacak sayfa görüntülerinin sayısını belirler.

Kopyala

Koyuluk

1-9 (5*)

Taranan görüntünün koyuluğunu ayarlar.


Uzak Operatör Paneli

Menü öğesi

Açıklama

Harici VNC Bağlantısı

İzin Verme*

İzin Ver

Kullanıcıların kontrol panelini uzaktan çalıştırması için harici Sanal Ağda Bilgi İşlem (VNC) istemcisi bağlayın.

Kimlik Doğrulama Türü

Yok*

Standart Kimlik Doğrulama

VNC istemci sunucusuna erişirken kullanılacak kimlik doğrulama türünü ayarlar.

VNC Parolası

VNC istemci sunucusuna bağlanmak için kullanılacak parolayı belirler.

Not: Bu menü seçeneği yalnızca Kimlik Doğrulama Türü öğesi Standart Kimlik Doğrulama seçeneğine ayarlandığında görüntülenir.


Bildirimler

Menü öğesi

Açıklama

ADF Yüklendi Uyarısı

Kapalı

Açık*

ADF'ye kağıt yüklerken sesli uyarıyı etkinleştirir.

Alarm Denetimi

Kapalı

Tek*

Sürekli

Yazıcı için kullanıcı müdahalesi gerektiğinde alarmın kaç kez çalacağını ayarlar.

Sarf malzemeleri

Sarf Malzemeleriyle İlgili Tahminleri Göster

Tahminleri göster*

Tahminleri Gösterme

Sarf malzemelerinin tahmini durumunu gösterir.

Sarf malzemeleri

Kartuş Alarmı

Kapalı

Tek*

Sürekli

Kartuş az olduğunda alarmın kaç kez çalacağını ayarlar.

Sarf malzemeleri

Özel Sarf Malzemesi Bildirimleri

Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde bildirim ayarlarını yapılandırır.

Not: Bu menü öğesi yalnızca Embedded Web Server'da görünür.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Birincil SMTP Ağ Geçidi

E-posta gönderimi için kullanılan birincil SMTP sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını yazar.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası

1-65.535 (25*)

Birincil SMTP sunucusunun bağlantı noktası numarasını girer.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

İkincil SMTP Ağ Geçidi

İkincil veya yedek SMTP sunucunuzun sunucu IP adresini veya ana bilgisayar adını yazar.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

İkincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası

1-65.535 (25*)

İkincil veya yedek SMTP sunucunuzun sunucu bağlantı noktası numarasını girer.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

SMTP Zaman Aşımı

5-30 saniye (30*)

SMTP sunucusu yanıt vermiyorsa yazıcı zaman aşımına uğramadan önce geçmesi gereken süreyi belirler.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Yanıt Adresi

E-postaya yanıt adresini belirler.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Her zaman SMTP varsayılan Yanıt Adresini kullan

Kapalı*

Açık

SMTP varsayılan yanıt adresini kullanır.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

SSL/TLS Kullan

Devre dışı*

Görüşme

Gerekli

Şifrelenmiş bağlantı kullanarak e-posta gönderir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Güvenilir Sertifika Gerektir

Açık*

Kapalı

SMTP sunucusuna erişirken güvenilir sertifika gerektirir.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama

Kimlik doğrulama gerekmiyor*

Oturum Aç / Düz

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

SMTP sunucusu için kimlik doğrulama türünü ayarlar.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta

Yok*

Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan

Aygıt tarafından gönderilen e-posta için kimlik bilgileri gerekip gerekmeyeceğini ayarlar.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Aygıt Kullanıcı Kimliği

SMTP sunucusuna bağlanırken kullanılacak kullanıcı kimliğini belirler.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

Aygıt Parolası

SMTP sunucusuna bağlanmak için kullanılacak parolayı belirler.

E-posta Uyarıları Ayarları

E-posta Ayarları

NTLM Etki Alanı

NTLM güvenlik protokolü için etki alanı adını belirler.

Hata Önleme

Sıkışma Yardımı

Kapalı

Açık*

Yazıcıyı, sıkışan kağıt olup olmadığını otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlar.

Hata Önleme

Oto Devam

Devre dışı

Etkin* (5 saniye)

Otomatik Devam Süresi

Yazıcının bazı katılım koşullarını sildikten sonra otomatik olarak bir yazdırma işini işlemeye veya yazdırmaya devam etmesine izin verir.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Otomatik Yeniden Başlatma

Boştayken yeniden başlat

Daima yeniden başlat*

Asla yeniden başlatma

Yazıcıyı, bir hata oluştuğunda yeniden başlatılacak şekilde ayarlar.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Maksimum Otomatik Yeniden Başlatmalar (2*)

Yazıcının gerçekleştirebileceği otomatik yeniden başlatma sayısını ayarlar.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Otomatik Yeniden Başlatma Penceresi (720*)

Yazıcının otomatik olarak yeniden başlatılmasından önce geçmesi gereken saniye sayısını ayarlar.

Hata Önleme

Otomatik Yeniden Başlatma

Otomatik Yeniden Başlatma Sayacı

Yeniden başlatma sayacının salt okunur bilgilerini gösterir.

Hata Önleme

Kısa Kağıt Hatasını Görüntüle

Açık

Otomatik temizle*

Yazıcıyı, kısa kağıt hatası oluştuğunda mesaj gösterecek şekilde ayarlar.

Not: Kısa kağıt, yüklenen kağıdın boyutunu ifade eder.

Hata Önleme

Sayfa Koruması

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, yazdırmadan önce tüm sayfayı belleğe işleyecek şekilde ayarlar.

Sıkışma İçeriği Giderme

Sıkışma Giderme

Kapalı

Açık

Otomatik*

Yazıcıyı, sıkışan sayfaları yeniden yazdıracak şekilde ayarlar.

Sıkışma İçeriği Giderme

Tarayıcı Sıkışma Giderme

İş seviyesi

Sayfa düzeyi*

Kağıt sıkışması çözümlendikten sonra tarama işinin nasıl yeniden başlatılacağını belirler.


Güç Yönetimi

Menü öğesi

Açıklama

Uyku Modu Profili

Uyku Modundan Yazdırma

Yazdırmadan sonra beklemede kal

Yazdırmadan sonra Uyku Moduna gir*

Yazıcıyı Hazır modunda kalacak veya yazdırma sonrasında Uyku moduna geri dönecek şekilde ayarlar.

Zaman aşımları

Uyku Modu

1-120 dakika (15*)

Yazıcının Uyku moduna geçmeden önceki boşta kalma süresini ayarlar.

Zaman aşımları

Hazırda Bekleme Süre Sonu

Devre dışı

1 saat

2 saat

3 saat

6 saat

1 gün

2 gün

3 gün*

1 hafta

2 hafta

1 ay

Yazıcının kapanmasından önce geçen süreyi ayarlar.

Zaman aşımları

Bağlantıda Hazırda Bekleme Zaman Aşımı

Hazırda Bekleme

Hazırda Bekletme*

Aktif Ethernet mevcut olduğunda yazıcıyı kapatmak için Hazırda Bekleme Zaman Aşımı ayarını belirler.


Anonim Veri Toplama

Menü öğesi

Açıklama

Anonim Veri Toplama

Aygıt Kullanımı ve Performansı Bilgileri

Yok*

Yazıcı kullanımı ve performansı bilgilerini Lexmark'a gönderin.

Not: Anonim Veri Gönderme Saati yalnızca Anonim Veri Toplama'yı Aygıt Kullanımı ve Performansı olarak ayarladığınızda görüntülenir.

Anonim Veri Gönderme Saati

Başlangıç Saati

Bitiş Saati


Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükle

Menü öğesi

Açıklama

Ayarları Geri Yükle

Tüm ayarları geri yükleyin

Yazıcı ayarlarını geri yükleyin

Ağ ayarlarını geri yükleyin

Faks ayarlarını geri yükleyin

Yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.


Bakım

Yapıl. Menüsü

Menü öğesi

Açıklama

USB Yapılandırması

USB PnP

1*

2

Bir kişisel bilgisayarla uyumluluğunu iyileştirmek için yazıcının USB sürücüsü modunu değiştirin.

USB Yapılandırması

Yerel Konuma USB Tarama

Açık*

Kapalı

USB aygıtı sürücüsünün bir USB Simple aygıtı (tekli arayüz) veya bir USB Composite aygıtı (çoklu arayüz) olarak sıralama yapıp yapmayacağını ayarlar.

USB Yapılandırması

USB Hızı

Tam

Otomatik*

USB bağlantı noktasını, tam hızla çalışacak ve yüksek hız yeteneklerini devreden çıkaracak şekilde ayarlar.

Tepsi Yapılandırması

Tepsi Bağlama

Otomatik

Kapalı*

Yazıcıyı, aynı kağıt türü ve kağıt boyutu ayarlarına sahip tepsileri bağlayacak şekilde ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde mevcuttur.

Tepsi Yapılandırması

Tepsi İçliği Mesajını Göster

Kapalı

Sadece bilinmeyen boyutlar için*

Her zaman

Tepsiyi taktıktan sonra kağıt boyutunu ve türünü seçmek için bir mesaj görüntüler.

Tepsi Yapılandırması

A5 Yükleme

Kısa Kenar

Uzun Kenar*

A5 boyutunda kağıt yüklerken sayfa yönlendirmesini ayarlar.

Tepsi Yapılandırması

Kağıt Komut İstemleri

Otomatik*

Elle Kağıt

Kağıt yüklenmesine dair bir istem göründüğünde kullanıcının dolduracağı kağıt kaynağını ayarlar.

Tepsi Yapılandırması

Zarf Komut İstemleri

Otomatik*

Elle Zarf

Zarf yüklenmesine dair bir istem göründüğünde kullanıcının dolduracağı kağıt kaynağını ayarlar.

Tepsi Yapılandırması

Komut Eylemi

Kullanıcıya sor*

Devam

Geçerli olanı kullan

Yazıcıyı, kağıt veya zarf ile ilgili değişiklik komutlarını çözümleyecek şekilde ayarlar.

Raporlar

Menü Ayarları Sayfası

Olay Günlüğü

Olay Günlüğü Özeti

Yazıcının menü ayarları, durumu ve olay günlükleri hakkında raporlar yazdırır.

Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

Sarf Malzemesi Kullanım Geçmişini Temizle

Kalan gün sayısı ve sayfa sayısı gibi sarf malzemesi kullanım geçmişini fabrika sevk düzeyine sıfırlar.

Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar

Isıtıcı Sıfırlama

ITM Sıfırlama

Yeni sarf malzemesi takıldıktan sonra sayacı sıfırlar.

Yazıcı Öykünmeleri

PPDS Öykünmesi

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, PPDS veri akışını tanıyacak ve kullanacak şekilde ayarlar.

Yazıcı Öykünmeleri

PS Öykünmesi

Açık*

Kapalı

Yazıcıyı, PS veri akışını tanıyacak ve kullanacak şekilde ayarlar.

Yazıcı Öykünmeleri

Emülatör Güvenliği

Sayfa Zaman Aşımı

0-60 (60*)

Öykünme sırasında sayfa zaman aşımını ayarlar.

Yazıcı Öykünmeleri

Emülatör Güvenliği

İşin Ardından Emülatörü Sıfırla

Açık

Kapalı*

Bir yazdırma işinden sonra emülatörü sıfırlar.

Yazıcı Öykünmeleri

Emülatör Güvenliği

Yazıcı Mesaj Erişimini Devre Dışı Bırak

Açık*

Kapalı

Öykünme sırasında yazıcının mesaj erişimini devre dışı bırakır.

Faks Yapılandırması

Faks Düşük Güç Desteği

Uykuyu Devre Dışı Bırak

Uykuya İzin Ver

Otomatik*

Yazıcı gerekli gördüğünde Uyku moduna geçmek için faksı ayarlar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde mevcuttur.

Yazdırma Yapılandırması

Yalnızca Siyah Modu

Kapalı*

Açık

Renkli içeriği gri tonda yazdırır.

Yazdırma Yapılandırması

Renk Yakalama

Kapalı

1

2*

3

4

5

Yazıcıdaki yanlışlığı telafi etmek için yazdırılan çıktıyı geliştirir.

Yazdırma Yapılandırması

Yazı Tipi Netleştirme

0-150 (24*)

Yazı tipi verilerini yazdırırken yüksek frekanslı ekranların kullanıldığı değerin altında bir metin punto boyutu ayarlar.

Örneğin değer 24 ise 24 punto veya daha az olan tüm yazı tipi boyutları yüksek frekanslı ekranları kullanır.

Aygıt İşlemleri

Sessiz Modu

Açık

Kapalı*

Yazıcıyı Sessiz Modu'nda çalışacak şekilde ayarlar.

Not: Bu ayarı etkinleştirdiğinizde yazıcının performansı yavaşlar.

Aygıt İşlemleri

Panel Menüleri

Etkinleştir*

Devreden çıkar

Kontrol paneli menülerine erişimi etkinleştirir.

Aygıt İşlemleri

Güvenli Mod

Kapalı*

Açık

Yazıcıyı, bilinen sorunlara rağmen mümkün olduğunca fazla işlevsellik sunmayı denediği özel modda çalışacak şekilde ayarlar.

Örneğin Açık olarak ayarlandığında ve çift taraflı motor çalışmadığında yazıcı, çift taraflı yazdırma işlerinde bile belgelerin tek taraflı baskılarını yapar.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde mevcuttur.

Aygıt İşlemleri

Özel Durumu Temizle

Varsayılan veya Alternatif özel mesajlar için kullanıcı tanımlı dizeleri siler.

Aygıt İşlemleri

Tüm uzaktan yüklenmiş mesajları temizle

Uzaktan yüklenmiş mesajları siler.

Not: Bu menü öğesi yalnızca bazı yazıcı modellerinde mevcuttur.

Aygıt İşlemleri

Hata Ekranlarını Otomatik Göster

Açık*

Kapalı

Yazıcı, Ekran Zaman Aşımı ayarına eşit bir süre boyunca ana ekranda etkin olmadıysa ekranda mevcut hata mesajları görünür.

Toner yama sensörü kurulumu

Kalibrasyon sıklığı tercihi

Devre dışı

En az renk düzenlemeleri

Daha az renk düzenlemeleri

Normal*

Daha iyi renk doğruluğu

En iyi renk doğruluğu

Varsayılan kalibrasyon sıklığını ayarlar.

Toner yama sensörü kurulumu

Tam kalibrasyon

Tam renk kalibrasyonunu çalıştırır.

Toner yama sensörü kurulumu

TPS bilgi sayfasını yazdırma

Toner yama sensörü kalibrasyonunu içeren bir tanılama sayfası yazdırır.

Tarayıcı Yapılandırması

Tarayıcı Elle Kayıt

Hızlı Yazdırma Testi

Hızlı Test hedef sayfası yazdırır.

Not: Hedef sayfadaki kenar boşluğunun, hedef çevresinde tamamen eşit olduğundan emin olun. Eşit olmadığında yazıcı kenar boşluklarının sıfırlanması gerekebilir.

Tarayıcı Yapılandırması

Tarayıcı Elle Kayıt

Ön ADF Kaydı

Arka ADF Kaydı

Düz Yatak Kaydı

ADF, tarayıcı camı veya denetleyici anakartı değiştirildikten sonra düz yatağı ve ADF'yi manuel olarak kaydeder.

Tarayıcı Yapılandırması

Kenar Silme

Düz Yatak Kenar Silme

0-6 (3*)

ADF Kenar Silme

0-6 (3*)

Bir ADF veya düz yataklı tarama işinin çevresindeki yazdırılmayacak alanın boyutunu milimetre cinsinden ayarlar.

Tarayıcı Yapılandırması

Tarayıcı Devre Dışı Bırak

Etkin*

Devre dışı

ADF Devre Dışı

Düzgün çalışmadığında tarayıcıyı devre dışı bırakır.

Tarayıcı Yapılandırması

Tiff Bayt Düzeni

CPU Bayt Düzeni*

Küçük Bayt Düzeni

Büyük Bayt Düzeni

TIFF formatlı tarama çıktısının bayt düzenini ayarlar.

Tarayıcı Yapılandırması

Şerit Başına Tam Tiff Satırı Sayısı

Açık*

Kapalı

TIFF formatlı tarama çıktısının RowsPerStrip etiket değerini ayarlar.


Servis Dışı Silme

Menü öğesi

Açıklama

Kalıcı bellekteki tüm bilgileri sil

Tüm yazıcı ve ağ ayarlarını silin

Tüm kısayolları ve kısayol ayarlarını sil

Yazıcıda depolanan tüm ayarları ve uygulamaları siler.


Görünür Ana Ekran Simgeleri

Menü

Açıklama

Kopyalama
E-posta
Faks
Durum/Sarf Malzemeleri
İş Sırası
Dil Değiştir
Bekletilen İşler
USB Sürücüsü
Yer İmleri
Cloud Connector
Bilgisayara Tara

Ana ekranda hangi simgelerin gösterileceğini belirler.

Not: Faks, USB Sürücüsü ve Yer imleri yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.


Bu Yazıcı Hakkında

Menü öğesi

Açıklama

Varlık Etiketi

Yazıcıyı tanımlar. Maksimum uzunluk 32 karakterdir.

Yazıcı Konumu

Yazıcı konumunu belirler. Maksimum uzunluk 63 karakterdir.

Kişi

Yazıcı adını kişiselleştirir. Maksimum uzunluk 63 karakterdir.

Yapılandırma Dosyasını USB'ye Aktar*

Yapılandırma dosyalarını bir flash sürücüye aktarır.

Sıkıştırılmış Günlükleri USB'ye Aktar*

Sıkıştırılmış günlük dosyalarını bir flash sürücüye aktarır.

Günlükleri Gönder

Tanılama bilgilerini Lexmark'a gönderir.