Parça ve sarf malzemeleri değiştirme

Yazıcı kartuşu değiştirme

Not: Tepsi uzatılmışsa kartuşu değiştirmeden önce tepsiyi çıkarın.
 1. Ön kapağı açıp iyice aşağı itin.

 2. Yazıcı kartuşu tepsisini çekip çıkarın.

 3. Kullanılmış yazıcı kartuşunu çıkarın.

 4. Yeni yazıcı kartuşunu ambalajından çıkarın.

  Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı kartuşunun alt kısmını doğrudan ışığa maruz bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.
  Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı kartuşunun alt kısmına dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.
 5. Yeni yazıcı kartuşunu takın.

 6. Yazıcı kartuşu tepsisini takıp kapağı kapatın.

Atık toner şişesini değiştirme

 1. Kullanılmış atık toner şişesini çıkarın.

  Not: Tonerin dökülmesini önlemek için şişeyi dik konumda yerleştirin.
 2. Yeni atık toner şişesini paketinden çıkarın.

 3. Yeni atık toner şişesini takın.

Tepsiyi değiştirme

 1. Kullanılmış tepsiyi çıkarın.

 2. Yeni tepsiyi paketinden çıkarın.

 3. Yeni tepsiyi takın.

El ile besleyiciyi değiştirme

 1. Tepsiyi çıkarın.

 2. Kullanılmış el ile besleyiciyi çıkarın.

 3. Yeni el ile besleyiciyi ambalajından çıkarın.

 4. Yeni el ile besleyiciyi takın.

 5. Tepsiyi takın.

ADF tepsisini değiştirme

 1. ADF kapağını açın.

 2. Kullanılmış ADF tepsisini çıkarın.

 3. Yeni ADF tepsisini ambalajından çıkarın.

 4. Yeni ADF tepsisini yerine oturana kadar takın.

 5. ADF kapağını kapatın.

Alma tekerleklerini değiştirme

 1. Yazıcıyı kapatın.

 2. Güç kablosunu prizden çekin ve ardından yazıcıdan çıkarın.

 3. Ön kapağı açıp iyice aşağı itin.

 4. Yazıcı kartuşu tepsisini çekip çıkarın.

 5. Fazla toner kaynaklı kirlenmeyi önlemek için yazıcı kartuşu tepsisinin üstüne bir kağıt yerleştirin ve ardından yazıcı kartuşu tepsisini takın.

 6. Ön kapağı kapatın.

 7. Tepsiyi çıkarın.

 8. Atık toner şişesini çıkarın.

  Not: Tonerin dökülmesini önlemek için şişeyi dik konumda yerleştirin.
 9. Yazıcıyı kenar kısmının üzerine yerleştirin.

 10. Kullanılan alma tekerleklerini çıkarın.

 11. Yeni alma tekerleklerini ambalajından çıkarın.

  Not: Kirlenmeyi önlemek için ellerinizin temiz olduğundan emin olun.
 12. Yeni alma tekerleklerini takın.

 13. Yazıcıyı orijinal konumuna geri döndürün ve ardından atık toner şişesini takın.

 14. Tepsiyi takın.

 15. Ön kapağı açıp iyice aşağı itin.

 16. Yazıcı kartuşu tepsisini çekip çıkarın.

 17. Kağıdı çıkarın ve ardından yazıcı kartuşu tepsisini geri takın.

 18. Ön kapağı kapatın.

 19. Güç kablosunu yazıcıya ve ardından bir prize bağlayın.

  standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun şekilde tanımlanmış ve doğru şekilde topraklanmış bir elektrik prizine bağlayın.
 20. Yazıcıyı açın.

ADF ayırma pedini değiştirme

 1. ADF kapağını açın.

 2. Kullanılan ADF ayırma pedini çıkarın.

 3. Yeni ADF ayırma pedini ambalajından çıkarın.

 4. Yeni ayırma pedini yerine oturana kadar takın.

 5. ADF kapağını kapatın.

Sarf malzemesi kullanım sayaçlarını sıfırlama

 1. Ana ekrandan Ayarlar > Aygıt > Bakım > Yapıl. Menüsü > Sarf Malzemesi Kullanımı ve Sayaçlar öğesine dokunun.

 2. Sıfırlamak istediğiniz sayacı belirleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: İade Programı sözleşme koşulları kapsamında olmayan sarf malzemeleri ve parçalar sıfırlanabilir ve yeniden üretilebilir. Ancak üretici garantisi, orijinal olmayan sarf malzemelerinden veya parçalardan kaynaklanan zararları kapsamaz. Doğru şekilde yeniden üretilmemiş sarf malzemelerindeki ya da parçalardaki sayaçların sıfırlanması yazıcınıza zarar verebilir. Sarf malzemesi ya da parça sayacı sıfırlandıktan sonra yazıcınız sıfırlama öğesinin var olduğunu gösteren bir hata görüntüleyebilir.