Bilgisayara tarama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

Windows kullanıcıları için

Lexmark ScanBack Yardımcı Programı'nı kullanma

 1. Bilgisayardan Lexmark ScanBack Yardımcı Programı'nı çalıştırın ve ardından İleri öğesine tıklayın.

  Not: Yardımcı programı indirmek için şu adrese gidin: www.lexmark.com/downloads.
 2. Kurulum öğesine tıklayın ve ardından yazıcının IP adresini ekleyin.

  Not: Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
 3. Kapat > İleri öğesine tıklayın.

 4. Özgün belgenin boyutunu seçin ve ardından İleri öğesine tıklayın.

 5. Bir dosya biçimi ve tarama çözünürlüğü seçin ve ardından İleri öğesine tıklayın.

 6. Benzersiz bir tarama profili adı girin ve ardından İleri öğesine tıklayın.

 7. Taranan belgeyi kaydetmek istediğiniz konuma gidin, bir dosya adı oluşturun ve ardından İleri öğesine tıklayın.

  Not: Tarama profilini yeniden kullanmak için Kısayol Oluştur öğesini etkinleştirin ve benzersiz bir kısayol adı oluşturun.
 8. Son öğesine tıklayın.

 9. Özgün belgeyi otomatik belge besleyiciye veya tarayıcı camına yerleştirin.

 10. Yazıcı ana ekranından Bilgisayara Tara öğesine dokunun ve ardından bir tarama profili seçin.

  Not: Bilgisayara Tara seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Ana ekrandan Ayarlar > Aygıt > Görünür Ana Ekran Simgeleri > Bilgisayara Tara > Ekran öğesine dokunun.

Windows Faks ve Tarama özelliğini kullanma

Not: Yazıcının bilgisayara eklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Bilgisayara yazıcı ekleme.
 1. Özgün belgeyi otomatik belge besleyiciye veya tarayıcı camına yerleştirin.

 2. Bilgisayardan Windows Faks ve Tarama'yı açın.

 3. Kaynak menüsünden bir tarayıcı kaynağı seçin.

 4. Gerekirse tarama ayarlarını değiştirin.

 5. Belgeyi tarayın.

Macintosh kullanıcıları için

Not: Yazıcının bilgisayara eklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Bilgisayara yazıcı ekleme.
 1. Özgün belgeyi otomatik belge besleyiciye veya tarayıcı camına yerleştirin.

 2. Bilgisayardan aşağıdakilerden birini yapın:

 3. Tarayıcı penceresinden aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

 4. Tara'yı tıklatın.