Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama

Desteklenen faks

Yazıcı modeli

Analog faks

etherFAX1

Faks sunucusu

IP üzerinden Faks (FoIP)2

CX331adwe

onay işareti

onay işareti

onay işareti

onay işareti

CX431adw

onay işareti

onay işareti

onay işareti

onay işareti

CX431dw

X

onay işareti

onay işareti

onay işareti

MC3224adwe

onay işareti

onay işareti

onay işareti

onay işareti

MC3224dwe

X

onay işareti

onay işareti

onay işareti

MC3224i

X

onay işareti

onay işareti

onay işareti

MC3326adwe

onay işareti

onay işareti

onay işareti

onay işareti

MC3326i

X

onay işareti

onay işareti

onay işareti

MC3426adw

onay işareti

onay işareti

onay işareti

onay işareti

MC3426i

X

onay işareti

onay işareti

onay işareti

XC2326

onay işareti

onay işareti

onay işareti

onay işareti


Analog faksı kullanarak faks işlevini ayarlama

Notlar:

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Veri kaybını veya yazıcı arızası oluşmasını önlemek için kablolara veya etkin olarak faks gönderilmesi ya da alınması sırasında gösterilen alanda yazıcıya dokunmayın.
Yazıcının arkasında faks bağlantı noktasının konumu
Yazıcıdaki faks kurulum sihirbazını kullanma

Notlar:

 1. Ana ekrandan Faks düğmesine dokunun.

 2. Şimdi kur öğesine dokunun.

 3. Faks adını girin ve ardından İleri düğmesine dokunun.

 4. Faks numarasını girin ve ardından Bitti öğesine dokunun.

Yazıcıdaki Ayarlar menüsünü kullanma
 1. Ana ekrandan Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Genel Faks Ayarları öğesine dokunun.

 2. Ayarları yapılandırın.

Embedded Web Server'ı kullanma
 1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

  Notlar:

  • Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
  • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 2. Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Genel Faks Ayarları öğesine tıklayın.

 3. Ayarları yapılandırın.

 4. Değişiklikleri uygulayın.

etherFAX'ı kullanarak faks işlevini kurma

Notlar:

 1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

  Notlar:

  • Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
  • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 2. Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Genel Faks Ayarları öğesine tıklayın.

  Not: Faks Kurulumu yalnızca Faks Modu Faks olarak ayarlanmışsa görüntülenir.
 3. Faks Adı alanına benzersiz bir ad girin.

 4. Faks Numarası alanına, etherFAX tarafından verilen faks numarasını girin.

 5. Faks Aktarımı menüsünden etherFAX öğesini seçin.

 6. Değişiklikleri uygulayın.

Faks sunucusunu kullanarak faks işlevini ayarlama

Notlar:

 1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

  Notlar:

  • Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
  • Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 2. Ayarlar > Faks öğesine tıklayın.

 3. Faks Modu menüsünden , Faks Sunucusu öğesini seçin, ardından Kaydet öğesine tıklayın.

 4. Faks Sunucusu Kurulumu öğesine tıklayın.

 5. Hedef Biçim alanına, [#]@myfax.com yazın. Buradaki [#] faks numarası, myfax.com ise faks sağlayıcısı etki alanıdır.

  Notlar:

  • Gerekiyorsa Yanıt Adresi, Konu veya Mesaj alanlarını yapılandırın.
  • Yazıcının faks mesajları almasını sağlamak için aygıt tabanlı faks alma ayarını etkinleştirin. Aygıt tabanlı bir faksı yapılandırdığınızdan emin olun.
 6. Kaydet öğesine tıklayın.

 7. Faks Sunucusu E-posta Ayarları öğesine tıklayıp aşağıdakilerden birini yapın:

  • E-posta SMTP Sunucusu Kullan seçeneğini etkinleştirin.

   Not: E-posta SMTP ayarları yapılandırılmamışsa bkz. E-posta SMTP ayarlarını yapılandırma.
  • SMTP ayarlarını yapılandırın. Daha fazla bilgi için e-posta hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

 8. Değişiklikleri uygulayın.

Standart telefon hattı kullanarak faks kurulumu yapma

Not: Bu talimatlar yalnızca analog faksı destekleyen yazıcılar için geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz. Desteklenen faks.
çarpılma tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.
çarpılma tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın.
standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş bir telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için kablo, Avustralya İletişim ve Medya Kurumu tarafından onaylanmalıdır.

Kurulum 1: Yazıcı ayrı bir faks hattına bağlı

Yazıcı doğrudan bir prize bağlıdır.
 1. Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.

 2. Kablonun diğer ucunu etkin bir analog duvar jakına takın.

Notlar:

Kurulum 2: Yazıcı hattı bir telesekreterle paylaşıyor

Not: Farklı bir zil sesi hizmeti aboneliğiniz varsa yazıcı için doğru zil sesi düzenini ayarladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlasanız bile, yazıcı faksları alamaz.

Farklı prizlere bağlı

Yazıcı telesekretere bağlıdır ve ikisi de farklı prizler kullanmaktadır.
 1. Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.

 2. Kablonun diğer ucunu etkin bir analog duvar jakına takın.

Notlar:

Farklı priz ve fiş girişleri olan bölge veya ülkelerde faks kurulumu

Not: Bu talimatlar yalnızca analog faksı destekleyen yazıcılar için geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz. Desteklenen faks.
çarpılma tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.
çarpılma tehlikesi dikkat simgesi DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için, faks özelliğini fırtınalı havalarda kullanmayın.
standart dikkat simgesi DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş bir telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için kablo, Avustralya İletişim ve Medya Kurumu tarafından onaylanmalıdır.

Standart duvar prizi birçok ülkenin veya bölgenin benimsediği RJ-11'dir. Tesisinizde kullanılan priz veya ekipman bu tür bir bağlantıyla uyumlu değilse bir telefon bağdaştırıcısı kullanın. Bulunduğunuz ülke veya bölgede kullanılan bağdaştırıcı yazıcınızla birlikte gelmeyebilir ve ayrı olarak satın almanız gerekebilir.

Yazıcının telefon bağlantı noktasına takılı bir bağdaştırıcı kapağı olabilir. Bir seri ya da kademeli telefon sistemine bağlıyorsanız bağdaştırıcı kapağını yazıcının telefon bağlantı noktasından çıkarmayın.

RJ-11 bağdaştırıcı kapağı

Parça adı

Parça numarası

Lexmark bağdaştırıcı kapağı

40X8519


Yazıcıyı RJ-11 duvar prizi dışında bir prize bağlama

 RJ-11 bağdaştırıcı kapağı kullanan RJ-11 olmayan bir faks hattına bağlı yazıcı
 1. Telefon kablosunun bir ucunu yazıcının arka tarafındaki hat bağlantı noktasına takın.

 2. Kablonun diğer ucunu RJ-11 bağdaştırıcısına ve bağdaştırıcıyı da prize takın.

 3. Aynı prize RJ-11 konektörü olmayan bir diğer aygıtı bağlamak istiyorsanız bu aygıtı doğrudan telefon bağdaştırıcısına bağlayın.

Belirgin bir zil hizmetine bağlama

Belirgin bir zil hizmeti, bir telefon hattında birden fazla telefon numarasına sahip olmanıza olanak sağlar. Her telefon numarasına, farklı bir çalma düzeni atanır.

Not: Bu talimatlar yalnızca analog faksı destekleyen yazıcılar için geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz. Desteklenen faks.
 1. Ana ekrandan Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Faks Alma Ayarları > Yönetici Kontrolleri > Yanıtlama öğesine dokunun.

 2. Zil sesi düzeni seçin.

Faks tarihini ve saatini ayarlama

Not: Faksın yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama.
 1. Ana ekranda Ayarlar > Aygıt > Tercihler > Tarih ve Saat > Yapılandır öğesine dokunun.

 2. Ayarları yapılandırın.

Yaz saatini yapılandırma

Not: Faksın yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama.
 1. Ana ekranda Ayarlar > Aygıt > Tercihler > Tarih ve Saat > Yapılandır öğesine dokunun.

 2. Saat Dilimi menüsünden (UTC+kullanıcı) Özel öğesini seçin.

 3. Ayarları yapılandırın.

Faks hoparlörü ayarlarını yapılandırma

Not: Faksın yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama.
 1. Ana ekrandan Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Hoparlör Ayarları öğesine dokunun.

 2. Aşağıdakileri yapın:

  • Hoparlör Modu öğesini Daima Açık olarak ayarlayın.

  • Hoparlör Ses Düzeyi öğesini Yüksek olarak ayarlayın.

  • Zil Sesi Düzeyi öğesini etkinleştirin.