Ağ bağlantısı sorunları

Embedded Web Server açılamıyor

İşlem

Evet

Hayır

Adım 1

Yazıcının açık olduğundan emin olun.


Yazıcı açık mı?

2 adıma gidin.

Yazıcıyı açın.

Adım 2

Yazıcının IP adresinin doğru olduğundan emin olun.

Notlar:

  • Ana ekranında IP adresini görüntüleyin.
  • IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

Yazıcının IP adresi doğru mu?

3 adıma gidin.

Adres çubuğuna doğru yazıcının IP adresini girin.

Adım 3

Desteklenen bir tarayıcı kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin:

  • Internet Explorer sürüm 11 veya üstü

  • Microsoft Edge

  • Safari sürüm 6 veya sonraki sürümleri

  • Google ChromeTM sürüm 32 veya sonraki sürümleri

  • Mozilla Firefox sürüm 24 veya sonraki sürümleri


Tarayıcınız destekleniyor mu?

4 adıma gidin.

Desteklenen bir tarayıcı yükleyin.

Adım 4

Ağ bağlantısının çalıştığından emin olun.


Ağ bağlantısı çalışıyor mu?

5 adıma gidin.

Yöneticinize başvurun.

Adım 5

Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için, yazıcınızla birlikte gelen belgelere bakın.


Kablo bağlantıları düzgün mü?

6 adıma gidin.

Kablo bağlantılarını sabitleyin.

Adım 6

Web proxy sunucularının devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin.


Web proxy sunucuları devre dışı bırakılmış mı?

7 adıma gidin.

Yöneticinize başvurun.

Adım 7

Embedded Web Server'a erişin.


Embedded Web Server açıldı mı?

Sorun çözüldü.

Müşteri desteği ile iletişime geçin.


Yazıcı Wi-Fi ağına bağlanamıyor

İşlem

Evet

Hayır

Adım 1

Etkin Bağdaştırıcı özelliğinin Otomatik olarak ayarlandığından emin olun.

Ana ekrandan Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > Ağa Genel Bakış > Etkin Bağdaştırıcı > Otomatik öğesine dokunun.


Yazıcı bir Wi-Fi ağına bağlanabiliyor mu?

Sorun çözüldü.

2 adıma gidin.

Adım 2

Doğru Wi-Fi ağının seçilip seçilmediğini kontrol edin.

Not: Bazı yönlendiriciler varsayılan SSID'yi paylaşabilir.


Doğru Wi-Fi ağına bağlanıyor musunuz?

4. adıma gidin.

3 adıma gidin.

Adım 3

Doğru Wi-Fi ağına bağlanın. Daha fazla bilgi için bkz. Yazıcıyı bir Wi-Fi ağına bağlama.


Yazıcı bir Wi-Fi ağına bağlanabiliyor mu?

Sorun çözüldü.

4 adıma gidin.

Adım 4

Kablosuz güvenlik modunu kontrol edin.

Ana ekrandan Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > Kablosuz > Kablosuz Güvenlik Modu öğesine dokunun.


Doğru kablosuz güvenlik modu seçili mi?

6. adıma gidin.

5 adıma gidin.

Adım 5

Doğru kablosuz güvenlik modunu seçin.


Yazıcı bir Wi-Fi ağına bağlanabiliyor mu?

Sorun çözüldü.

6 adıma gidin.

Adım 6

Doğru ağ parolasını girdiğinizden emin olun.

Not: Paroladaki boşluklara, rakamlara ve büyük/küçük harf kullanımına dikkat edin.


Yazıcı bir Wi-Fi ağına bağlanabiliyor mu?

Sorun çözüldü.

Müşteri desteği ile iletişime geçin.