Sorun Giderme

Menü öğesi

Açıklama

Yazdırma Kalitesi Sınama Sayfaları

Yazdırma kalitesi kusurlarını tanımlamak ve düzeltmek için örnek sayfalar yazdırır.

Tarayıcıyı Temizleme

Yazıcının nasıl temizleneceğine dair talimatları yazdırır.