Justere høyttalervolumet

Justere standardvolumet for den innebygde høyttaleren

 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Enhet > Preferanser > Lydtilbakemelding

 2. Juster volumet.

Merknader:

Justere standardvolumet for hodetelefoner

Hodetelefonvolumet tilbakestilles til standardverdien etter at hver økt logges ut, når skriveren vekkes fra hvilemodus eller dvalemodus, eller etter en tilbakestilling ved oppstart.

 1. Fra kontrollpanlet velger du Innstillinger > Enhet > Tilgjengelighet > Hodetelefonvolum.

 2. Velge ønsket volum.

Konfigurere innstillinger for fakshøyttaler

 1. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Høyttalerinnstillinger.

 2. Gjør følgende:

  • Sett Høyttalermodus til Alltid på.

  • Sett Høyttalervolum til Høy.

  • Aktiver Ringevolum.